Reel Kesim Güven Endeksi Aralık’ta 5,3 puan düşüşle 98,4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, 2016 yılı Aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksin 100 değerinden büyük olması ekonomik faaliyetlerde iyimser görünüm; 100’den küçük olması ekonomik faaliyetlerde kötümser görünüm, 100 olması ise ekonomik faaliyetlerde istikrarlı görünüm olduğunu gösteriyor.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 103,6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir. İhracat sipariş miktarı ile iç piyasa sipariş miktarında ise, bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Mevcut siparişler normallerin altında

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama yönelik artış beklentilerinin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Satış fiyatı artış beklentisi güçlendi

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,1’e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 68,0’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23,9’a yükselmiştir.

2016 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2098 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.”