İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek 6645 sayılı Kanun numarası ile yasalaştı.

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24. ve 74. Maddeleri; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu açısından da önemli değişiklikler getirdi.

Söz konusu düzenlemeler ile nitelikli iş gücü istihdamının  teşvik edilerek, iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin artırılması; sektörde nitelikli işgücü istihdamı için milat niteliğinde adımlar olarak nitelen- dirilebilecek bu düzenlemeler ile işlerin daha kaliteli ve nitelikli iş ve becerisi olan yetkin meslek çalışanları tarafından yapılması hedefleniyor.

İş dünyası açısından oldukça önemli olan bu yeni düzenlemeler ile artık tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde belgesiz işçi çalıştırılamayacak, çalıştıranlara ise muhtelif cezai müeyyideler uygulanacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na yapılan eklemeler ile uygulamada önemli yasal değişikler getiriliyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayım- lanan ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. Bu bağlamda, Bakanlıklar ile tüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesine yönelik gerekli değişiklikleri 12 ay içinde yapacak.  Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin, ulusal meslek standartlarına göre verilmesi de zorunlu haline getirildi.  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara giren mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından her bir çalışan için 500 TL  tutarında idari para cezası uygulanacak.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflara giren mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınav- larda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ve sınav ücreti; 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı; İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Fon’dan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla belirlenecek. Fon’dan karşılanan bu desteklerden kişiler yalnızca bir kez yararlanabilecek.