Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin Başkanı Kutlu Karavelioğlu yaptığı açılış konuşmasının ardından gündem harici olarak TOBB Yazılım Meclis Başkanı Melek Bar Elmas tarafından “Ortak Ses Ver” isimli proje ve makine sektörüne yönelik yazılım sektörünün çalışmaları hakkında bilgi verildi.

TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin bu yılki ikinci toplantısı 9 Haziran 2016 tarihinde Ankara’daki TOBB Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda AİMSAD, Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur Kaçak tarafından temsil edildi. Toplantıya ayrıca, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Makine İmalatçıları Birliği (MİB), Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (MAİB), Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), Türk Tarım Alet ve Makine İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İMDER), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), danışmanlar ve makine sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katılım sağladı.

Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin Başkanı Kutlu Karavelioğlu yaptığı açılış konuşmasının ardından gündem harici olarak TOBB Yazılım Meclis Başkanı Melek Bar Elmas tarafından “Ortak Ses Ver” isimli proje ve makine sektörüne yönelik yazılım sektörünün çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra toplantının tek gündem maddesi olan Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri çerçe- vesinde hazırlanan rapor hakkında Kutlu Karavelioğlu tarafından katılımcılara bilgi verildi. Buna göre; anılan raporun ana başlıklarını, Yatırım Ortamı, Faaliyet ve Rekabet Ortamı, Kapasite Kullanımı, Verimlilik ve Ölçek, Teknoloji Geliştirme, Kalite ve Sertifikasyon, Eğitim ve Nitelikli Eleman Altyapısı ve Sektörel Temsil oluşturdu.

Rapor içerisindeki yer alan mevzuat ile ilgili konuları takip etmek amacıyla MAKFED Genel Sekreterliği Başkanlığı’nda AİMSAD, MİB, İMDER, TARMAKBİR ve TİAD Genel Sekreterliklerinden oluşan bir Mevzuat Komitesi kurulması kararı alındı.