Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 4,04 arttı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2017 yılının birinci çeyreğine ait üç aylık ulusal verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre, EFİS Rev.2’ye (Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması-NACE Rev. 2) göre hesaplanan 2010 Ort.=100 temel yıllı mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 4,04 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı birinci dönemine göre) yüzde 3,96 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2017 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 3,48 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 4,12 arttı. Bölümler itibariyle bakıldığında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki döneme göre imalat sanayini oluşturan bölümlerden 19’unde artış olmuş, en büyük artışın yüzde 20,79 ile ’mobilya imalatı’, en büyük azalışın ise yüzde 15,18 ile ’bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı’ bölümünde olduğu görülmüştür. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat başına üretim endeksinde ise önceki döneme göre en büyük artış yüzde 19,00 ile ’mobilya imalatı’ bölümünde, en büyük azalış yüzde 13,81 ile ’bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı’ bölümünde gerçekleşti.

Sanayide 2017 yılı birinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 4,04 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 4,04 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı birinci dönemine göre) yüzde 3,96 arttı.

Çalışılan saat başına üretim yüzde 3,48 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2017 yılı birinci döneminde, bir önceki döneme göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 3,48 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı dördüncü dönemine göre) yüzde 4,12 arttı.

En fazla artış sermaye malında gerçekleşti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 14,42 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2017 yılı birinci döneminde bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 15,18 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında, en büyük artış yüzde 20,79 ile mobilya imalatında gerçekleşti.

Çalışılan saat başına üretim endeksinde, 2016 yılı birinci döneminde bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 13,81 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında, en büyük artış yüzde 19,00 ile mobilya imalatında gerçekleşti.