Kültür ve tarih turizminin gözde illerinden biri olan Edirne’nin sahip olduğu doğal güzelliklerin başında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’nin 36. milli parkı olarak ilan edilen Gala Gölü Milli Parkı geliyor. Pamuklu, Küçük Gala ve Büyük Gala Gölleri ile Hisar Dağı eteklerindeki ormanlık alandan oluşan milli park bölgesi Enez ve İpsala ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından kabul edilen milli parkta 46’sı yerli, 117’si göçmen 163 kuş türü gözlemlenebiliyor. Ayrıca alanda yapılan çalışmalarda 491’i damarlı bitki, 20’si tohumsuz bitki olmak üzere toplam 511 bitki taksonu tespit edilmiş.

Edirne’nin Enez ve İpsala ilçe sınırlarında kalan Gala Gölü Milli Parkı içerisindeki sulak alan, göl ve orman ekosistemleri ve bu ekosistemi barınma amaçlı kullanan canlı türleri ile oldukça önemli bir alan. 6 bin 087 hektara yayılan bu özel doğal alan Edirne’nin Enez ilçesine 10, İpsala ilçesine ise 22 kilometre mesafede yer alıyor. 1991 yılında Pamuklu ve Küçük Gala Göllerini kapsayan 2 bin 369 hektarlık alan tabiat koruma alanı olarak ilan edildi, 2005 yılında ise Milli Parklar Kanunu’nun ilgili maddeleri hükmünce sınırları genişletildi ve tabiat koruma alanının statüsü milli park olarak değiştirildi. Milli parkın 3 bin 090 hektarlık kısmı sulak alandan ve 3 bin hektarlık kısmı ise ormanlardan oluşuyor.

Gala Gölü, Meriç Deltası’nın önemli bir kısmını oluşturan Küçük Gala Gölü ve Pamuklu Gölü olmak üzere iki bölümden oluşan alüvyon set gölü. Göl çevresinde yoğun çeltik tarımı yapılmakta ve Türkiye’nin çeltik üretiminin yüzde 24’ü bu bölgeden gerçekleştirilmekte.

46’SI YERLİ, 117’Sİ GÖÇMEN 163 KUŞ TÜRÜ GÖZLEMLENİYOR

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan milli parkta 46’sı yerli, 117’si göçmen 163 kuş türü gözlemlenebiliyor. Türkiye’nin ikinci büyük kuş cenneti olarak nitelendirilen alanda ak kuyruklu kartal, kızıl şahin, küçük kerkenez, küçük karabatak, tepeli pelikan, çeltikçi gibi nesli son derece azalmış türler ile kaşık gaga, angıt, yeşil baş ördek, kuğu, sakarmeke, gri balıkçıl, büyük beyaz balıkçıl, küçük beyaz balıkçıl, cılıbıt, saz delicesi, kaşıkcı, kılıç gaga, kara batak türleri bulunuyor. Gala Gölü’nün hemen batısında, Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde bulunan ve Meriç Nehri kıyısındaki yaz ve kış seddeleri arasındaki sulak alanda ise yeşil baş ördek popülasyonu öne çıkıyor. Ayrıca Meriç Deltası sadece kuş türlerini barındırmakla kalmayıp diğer omurgalı-omurgasız hayvanlar ve bitkiler için de yaşam alanları oluşturan önemli bir biyolojik rezerv. Gala Gölü, son yıllarda koruma altında bulunan dik kuyruğa da ev sahipliği yapıyor. Akkuyruklu kartal da zaman zaman Gala Gölü’nü ziyaret eden nesli tehlikede olan kuşlar arasında yer alıyor.

GALA GÖLÜ EN GÜZEL GÖRÜNTÜSÜNE İLKBAHARDA BÜRÜNÜYOR

Çeltik Gölü olarak da bilinen Gala Gölü ve çevresinde ise kambur sazan, turna, tatlı su levreği, kızıl göz, kızıl kanat, yılan balığı ve delice gibi balıklar yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca balıklardan başka su kaplumbağası, kurbağa türleri ve su yılanı da milli parkta görülen yaban hayatı türlerinden. Gölün çevresinde ise tarım ve hayvancılık yaygın olup hayvanları otlatacak geniş yeşil alanlar bulunuyor. İlkbahar mevsiminde kuş çeşitliliği, göçmen kuşların da gelmesi ile artıyor ve Gala Gölü en güzel görüntüsüne bu mevsimde bürünüyor.

GÖLÜN ATIKLARLA KİRLETİLMESİ DOĞAL YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Türkiye’nin cennet köşelerinden biri olan ve yıl boyunca yerli-yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı’nda balıkların ve kuşların yaşaması için elverişli geniş sazlıklar bulunuyor ancak zamanla gölün çeşitli atıklarla kirlenmesi nedeni ile göldeki kuş ve balık türlerinde ciddi azalmalar yaşanıyor.

TOPLAM 511 BİTKİ TAKSONU TESPİT EDİLMİŞ

Gala Gölü Milli Parkı’nın uzun devreli gelişme planı çerçevesinde hazırlanan Gala Gölü Milli Parkı’nın Flora, Fauna ve Vejetasyon Tespit Projesi kapsamında 491’i damarlı bitki, 20’si tohumsuz bitki olmak üzere toplam 511 bitki taksonu tespit edilmiş. Gala Gölü Milli Parkı’nda tespit edilen 491 damarlı bitki taksonundan üçü endemik, 73’ü ise tıbbi ve ekonomik kullanımı olan bitki türleri olarak kayıtlara geçmiş. Yapılan araştırmalar sonucu flora bakımından da zenginliğini kanıtlamış olan Gala Gölü Milli Parkı’ndaki göl ve çevresinde görülen bitkilerden bazıları ise şöyle; nilüfer, su sümbülü, hasır sazı, kamış ve ipliksi yeşil algler. Gala Gölü Milli Parkı’nda literatür çalışmaları kapsamında 322’si omurgalı, 195’i omurgasız olmak üzere 517 hayvan türü de tespit edilmiş. 167 farklı böcek türünün yaşamını sürdürdüğü Gala Gölü Milli Parkı’nda 28 tür sucul omurgasızlara ait. Ayrıca söz konusu bu böcek türlerinden biri endemik.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN VE DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ BÜYÜK İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gala Gölü Milli Parkı son yıllarda doğa yürüyüşü yapan gruplarının, kuş gözlemcilerinin ve doğa fotoğrafçılarının büyük ilgisini çekiyor.  Hisar Dağı’ndan Gala Gölü Milli Parkı’nın, ona eşlik eden Meriç Nehri’nin ve bu panoramayı tamamlayan Enez yönüne doğru Saros Körfezi kıyılarının seyri doyumsuz bir görsel şov sunuyor. Parka gelecek ziyaretçiler konaklama için Enez’de bulunan küçük otel ve pansiyonları kullanabiliyorlar. Milli park sınırları içinde bu yönde hizmet veren bir tesis bulunmuyor.  Öte yandan Enez’e gelenler ilçenin zengin tarih ve kültür varlıklarını görme şansı yakalayabiliyorlar, Türkiye’nin en temiz denizi olarak kabul edilen Saros’un kumsallarında denizin ve güneşin tadını çıkartabiliyorlar.