2017 enflasyon sepetinin yeni ağırlıkları ve hesaplama metodu kamuoyuna duyuruldu. Enflasyon sepetinde mobilyanın ağırlığı yüzde 7,72’ye çekildi, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 2 arttı.

Yeni sepete göre; mobilyanın ağırlığı yüzde 8,02’den yüzde 7,72’ye, gıdanın ağırlığı yüzde 23,68’den yüzde 21,77’ye indirildi. Ağırlığı azaltılan diğer kalemler, giyim ve ayakkabı, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, sağlık, haberleşme, eğlence ve kültür şeklinde sıralanıyor. Ağırlığı arttırılan kalemler ise alkollü içecekler ve tütün, ulaştırma, eğitim, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler. Ağırlığı en çok azaltılan kalem gıda ve alkolsüz içecekler iken, en çok attırılan ise ulaştırma. Yeni belirlenen ağırlıklara göre; 2016 yılının 12 aylık ortalama enflasyonu hesaplandığında; yüzde 7,78’den yüzde 7,95’e yükselmiş olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Vekili Mehmet Aktaş, basın toplantısında, TÜFE hesaplamalarında kullanılacak endeks sepeti ve ağırlıkları hakkında bilgi verdi. TÜİK de değişiklikleri yayımladığı bültenle duyurdu.

TÜİK, yeni hesaplamada enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı yüzde 23,68’den yüzde 21,77’ye düşürüldü. Cam, bebek çorabı, pamuk, madlen çikolata enflasyon sepetinden çıktı. Mevsimsel ürünler için ağırlık sistemini değiştirildi.

Buna göre, bu yıl TÜFE’de kullanılacak ağırlıklarda düzenlemeye gidildi. Ana harcama gruplarında yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23,68’den 21,77’ye düşürüldü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunun ağırlığı 15,93’ten 14,85’e, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da 7,43’ten 7,33’e çekildi. Ağırlıklar, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda 8,02’den 7,72’ye, sağlıkta 2,66’dan 2,63’e, haberleşmede 4,42’den 4,12’ye, eğlence ve kültürde 3,81’den 3,62’ye indirildi. Buna karşılık ağırlıklar, ulaştırmada 14,31’den 16,31’e, alkollü içecekler ve tütünde 4,98’den 5,87’ye, eğitimde 2,56’dan 2,69’a, lokanta ve otellerde 7,47’den 8,05’e, çeşitli mal ve hizmetlerde 4,73’ten 5,04’e yükseltildi.

Sepete 3 madde eklendi

Bu yıl TÜFE’de her ay 27 bin 386 iş yerinden ve 4 bin 275 haneden (kira maddesi için) 910 madde çeşidine ait yaklaşık 400 bin 772 fiyat derlenerek hesaplama yapılacak.

Hanehalkı bütçe anketi harcamaları sonuçlarına göre önemini kaybeden 6 madde 2017 TÜFE sepetinden çıkarıldı, önem kazanan 3 madde ise sepete eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabı eklendi, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı.

Sepete eklenen ve çıkarılan maddeler

Ağırlık sisteminde AB’nin önerdiği sistem kullanılacak

Mevsimsel ürünler için ağırlık sistemi de değiştirildi. TÜFE hesaplamalarında 2017 Ocak itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu yöntem yerine AB’nin önerdiği yöntem kullanılacak. Buna göre her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılacak. Sabit ağırlık sisteminde her ürün ve üst gruplar için ağırlıklar yıl boyunca sabit olacak.

Yİ-ÜFE sepeti de değişti

2017 yılında Yİ-ÜFE endeks kapsamına bir tanesi madencilik ve taş ocakçılığı sektöründen, diğerleri imalat sanayi sektöründen olmak üzere toplam 44 ürün eklendi.

2017 Yılında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kapsamına Eklenen Ürünler

Kodu Ürün (CPA) Tanımı

08.99.10 Bitüm ve asfalt, doğal; asfaltitler ve asfaltlı kayalar
10.12.20 Kümes hayvanları etleri, dondurulmuş
10.41.24 Ayçiçeği yağı, ham
15.20.21 Spor ayakkabılar, tenis, basketbol, jimnastik, antrenman vb. için
16.22.10 Birleştirilmiş parke paneller
16.23.11 Pencereler, pencereli kapılar (Fransız penceresi) ve bunların kasaları ile kapılar ve bunların kasaları ve eşikleri
16.23.19 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan yapılmış)
16.23.20 Prefabrik ahşap yapılar
16.24.11 Paletler, palet sandıklar ve tahtadan diğer yük tablaları
16.24.13 Diğer ahşap konteynerler ve bunların parçaları
20.12.11 Çinkooksit ve peroksit; titanyum oksit
20.12.21 Sentetik organik renklendirme maddeleri ve bunlara dayalı müstahzarlar; bir tür floresan parlatıcı olarak veya luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan sentetik organik ürünler; renkli laklar ve bunlara dayalı müstahzarlar
20.15.31 Üre
23.62.10 Alçıdan ürünler, inşaat amaçlı
23.69.19 Başka yerde sınıflandırılmamış çimento, beton veya suni taşlardan ürünler
24.41.20 Altın, işlenmemiş, yarı mamul veya toz halde
25.61.11 Metallerin metalik kaplanması hizmetleri
25.61.22 Metallerin diğer yüzey işleme hizmetleri
25.62.10 Metal parçaların tornalanması hizmetleri
25.62.20 Makinede diğer işleme hizmetleri
25.91.11 Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular, kutular ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için (gaz için olanlar hariç), demir veya çelikten, kapasitesi 50 litre ile 300 litre arasında (mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç)
25.91.12 Tanklar, variller, fıçılar, teneke kutular (lehimlenerek veya kıvrılarak kapatılacak olanlar hariç), kutu ve benzeri muhafazalar, herhangi bir madde için (gaz için olanlar hariç), demir veya çelikten, kapasitesi < 50 litre
26.11.40 Başka yerde sınıflandırılmamış elektronik valflerin ve tüplerin parçaları ile diğer elektronik bileşenlerin parçaları
26.51.52 Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme veya kontrol etme için kullanılan aletler
28.12.11 Doğrusal hareketli hidrolik ve pnömatik motorlar (silindirler)
28.22.14 Kaldırma ve taşıma kuleleri; vinçler; hareketli kaldırma kafesleri, portal vinçler (tekerlekli büyük taşıyıcılar) ve vinçli küçük yük arabaları (vinçli kamyonlar hariç)
28.22.16 Asansörler, skipli yük asansörleri, yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar
28.22.19 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının parçaları
28.29.12 Filtreleme veya arıtma makineleri ve cihazları, sıvılar için
28.41.11 Takım tezgahları, metal işlemek için (lazer, ultrason ve benzerleriyle talaşlı işleyenler)
28.49.12 Takım tezgahları, ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olanlar; elektro kaplama makineleri
28.92.12 Kömür veya kaya kesicileri (havözler) ve tünel açma makineleri; diğer delme ve sondaj makineleri
28.92.62 Toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlemler için kullanılan makinelerin parçaları
29.10.59 Başka yerde sınıflandırılmamış özel amaçlı motorlu kara taşıtları
29.32.20 Koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları ile karoser parça ve aksesuarları
30.20.32 Demir yolu veya tramvay yolcu vagonları, kendinden hareketli olmayan; bagaj vagonları ve diğer özel amaçlı vagonlar
30.20.40 Demir yolu veya tramvay lokomotif ya da vagonlarının parçaları; mekanik trafik kontrol ekipmanları
30.30.16 Turbo jet veya turbo pervaneli motor parçaları
30.30.50 Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının diğer parçaları
30.40.10 Motorize tank ve diğer zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları
31.01.11 Metal mobilyalar, bürolarda kullanılan
31.01.12 Ahşap mobilyalar, bürolarda kullanılan
31.02.10 Mutfak mobilyaları
32.99.14 Yazı takımları, kalem sapları ve benzeri saplar; bunların parçaları