Sektörel Haberler

Türkiye İMSAD sektörde kadın istihdamının artırılması için çalışma başlattı

Türkiye İMSAD sektörde kadın istihdamının artırılması için çalışma başlattı

Türkiye İMSAD, ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesi’ni açıkladı.

Türkiye İMSAD, sektörde kadınların iş gücüne katılım oranlarının artması için çalışmalar yapılması, kadınlara yönelik eğitimler düzenlenmesi, mentorluk yapılması, kadın çalışanların iş hayatında gelişmelerinin desteklenmesi, yürütülen iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesine yönelik hedeflerin yer aldığı ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesi’ni üyeleri ile paylaştı.

Türkiye İMSAD bu kapsamda Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevresel, sosyal, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili politikalara katkı vermek, bu konularda gerekli iş birliklerinin kurulmasını sağlamak, farkındalığı artırmak ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda 2011 yılında kurulan Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi, 2018 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında faaliyetler gerçekleştiriyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNA DAHA FAZLA AĞIRLIK VERMEK SEKTÖRÜMÜZ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Türkiye İMSAD olarak sürdürülebilirlik kavramını çok önemsediklerini belirterek Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Türkiye İMSAD üyelerinin sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve uyguladıkları örnek çalışmaları desteklemek ve bu faaliyetlerden sektörümüzce ilham alınmasını sağlamak en büyük hedefimiz. Sürdürülebilirlik her geçen gün önemi artan, kritik etkilere sebep olan bir konu. Bu konuya daha fazla ağırlık vermek sektörümüz açısından da ülkemiz açısından da çok büyük önem taşıyor.”

“TÜM KADINLARIN HAK ETTİĞİ KONUMDA YER ALMALARINI SAĞLAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ”

İnşaat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir halkası olduğunu vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün Türkiye İMSAD olarak bize düşen görev, tüm kadınların istediği alanda, hak ettiği konumda yer almalarını sağlamak için çaba göstermektir. Geleceğin iş dünyasında kadınların üretkenliğine, yaratıcılığına, yenilikçi yaklaşımlarına ve topluma kattıkları değere daha fazla ihtiyacımız olacak. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin, kadın ve emek mücadelesinin çok iyi kavranması ve üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü biliyoruz ki kadınların daha aktif olması, eğitim ve iş hayatında yer alması demek daha başarılı, huzurlu ve adil bir toplum demektir.”

Türkiye İMSADın yayınladığı ‘İnşaat Malzemeleri Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tutum Belgesinde şu bilgi ve hedefler yer aldı: 

· Hazırlanan Tutum Belgesi ile Türkiye İMSAD üyeleri; sektördeki kadın istihdamına yönelik belirlenen Türkiye İMSAD ilkelerini/hedeflerini benimser ve bu doğrultuda hareket etmeyi, firma hedef ve politikalarına dahil etmeyi kabul eder.
 · Kapasite geliştirme programlarına katılım sağlar.
 · İlkeler/hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmaların sonuçlarını gözetir/takip eder.
 · İlerleme durumunu ve iyi uygulamalarını periyodik olarak Türkiye İMSAD ile paylaşır. 

HEDEFLER:

· Kadınların iş gücüne katılım oranlarının artması için çalışmalar yapmak, eğitimler vermek, mentorluk yapmak. 

· Vasıfsız kadın iş gücü talebinin yükseltilmesi yönünde politikaların oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

· Kadınların düşük sosyal statülü işlerde çalışmasının önüne geçmek için negatif ayrımcılığa karşı olmak.

· Kadınların iş yaşamında eğitim yoluyla niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

· Kadın çalışanların iş hayatında gelişmelerini desteklemek. 

· Eşit işe eşit ücret ilkesini uygulamak. 

· Kadınlar ve kız çocuklarına eğitim, sağlık, güvenlik, haklar, iş ve geçim olanaklarına erişimde erkeklerle aynı haklara sahip olması için imkân vermek.  

· Kadınların istihdama erişiminde engel oluşturan sosyo-kültürel tutumların (geleneksel, ataerkil, muhafazakâr vb. tutumlar) değişimine yönelik çalışmalar (kampanyalar, seminerler, konferanslar) yapmak. 

· Kadın yönetici sayısını artırmak için hedefler belirlemek. 

· Kadın ve erkeklere iş hayatının her alanında eşit fırsatlar sunmak.  

· İş yerinde her türlü cinsiyet ayrımcılığı, kadına çalışanlara karşı her türlü (psikolojik, cinsel vb.) taciz olaylarının önüne geçmek için tüm çalışanlara eğitimler düzenlemek.  

· Toplumsal kalkınma için eğitimde kızlar ve erkekler arasındaki farkın kapanmasına, kadınların iş hayatında erkeklerle eşit fırsatlara kavuşmasına, haklarının yasal güvence altına alınıp uygulanmasına, insan onuruna yakışır işlerde istihdamına imkân sağlamak.   

· Yürütülen tüm bu kapsamdaki uygulamaların tedarik/değer zinciri boyunca yaygınlaştırılmasını teşvik etmek. 


takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com