Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, sektörün güncel gelişmelerini görüşmek üzere 17 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da TOBB Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Kutlu Karavelioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreter Arif Onur Kaçak katılım sağladı. Toplantının ilk bölümünde Makine İhracatçılar Birliği (MAİB) Strateji Danışmanı Alper Karakurt tarafından Post Keynesyen politikalar ışığında 2017 Türk Makine Sektörü isimli bir rapor ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) Makine Şube Müdürü Mehtap Önal tarafından ise Makine Sektöründe İhracat Rakamlarının Değerlendirmesi isimli bir rapor sunumu yapıldı.

Daha sonra Meclis Başkan Yardımcısı Zeynep Erkunt Armağan tarafından makine sektöründeki kadın gücünün vurgulanması için yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.
Meclis üyeleri AİMSAD, TARMAKBİR, İMDER ve TİAD derneklerinin oluşturduğu mevzuat komitesinde görüşülen konular ile ilgili komite başkanı Cenap Eke tarafından bilgiler verilerek, meclis üyelerinin görüşleri alındı. Ayrıca komite çalışmalarının devam ettiğini ve Şubat ayı içinde tekrar bir araya gelinerek, görüşülemeyen diğer konuların da ele alınacağını açıkladı.