Türkiye PMI endeksi kasım ayında 48,8 olarak ölçüldü.

İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit’ten elde edilen PMI anket verileri, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında Kasım ayında bozulma yaşandığına işaret etti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim ve yeni siparişler endeksleri nötr eşiğin altında kalırken, istihdam ve yeni ihracat siparişleri daha da arttı. Son anket, enflasyonist baskıların güçlendiğini gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı sergilemek amacıyla tasarlanmış tek rakamlı, bileşik performans göstergesi. Manşet gösterge, yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde ediliyor. 50 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret ediyor.

PMI endeksi Kasım’da 48,8 olarak gerçekleşti ve 2016 yılının ilk 11 ayındaki ortalaması olan 48,9 değerine yakın kaydedildi. PMI endeksinin Kasım ayındaki düzeyini, büyük ölçüde, eşik değer 50’nin altında kalan mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim ve yeni siparişler endeksleri belirledi ve bu etkileri istihdam ve tedarikçilerin teslim süreleri endekslerinden gelen pozitif katkılar kısmen dengeledi.

Yeni ihracat siparişleri hacmi Kasım’da son 4 ayda üçüncü kez olacak şekilde büyüme kaydetti. Ayrıca artış hızı Aralık 2015’ten beri gözlenen en yüksek düzeyde gerçekleşti.

İmalat sektörü istihdamı Kasım’da artış gösterdi.

Ekim ayına göre hız kesmiş olsa da, istihdamdaki yükseliş eğilimi dördüncü aya taşındı.

Son anket, Türk imalat sektörünün satın alma faaliyetlerinde Kasım’da bir önceki aya göre pek bir değişim yaşanmadığını gösterdi. Satın alma faaliyetleri Ekim’de yaklaşık son 2 yılın en yüksek hızında artmıştı.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı Kasım ayında imalat sektörünün girdi fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu ve girdi fiyatları enflasyonu üst üste ikinci ay olacak şekilde yükseldi. Bunun yansıması olarak imalatçıların nihai ürün fiyatları önceki aya kıyasla daha yüksek oranda arttı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, şunları söyledi:
“Üretim ve yeni siparişler alt endekslerindeki eğilimden dolayı Türkiye İmalat PMI endeksi Kasım ayında eşik değer 50,0’nin altında kaldı. İstihdam ve ihracatın artması anketin pozitif gelişmeleri olarak kayda geçti. Türk lirasındaki değer kaybının ihracattaki artışta etkili olduğu gözlendi. Türk Lirası’ndaki değer kaybının olumsuz tarafıysa maliyet baskılarını güçlendirmesiydi. Üçüncü çeyrekteki görece ılımlı eğilimi takiben girdi fiyatları enflasyonu hızlandı.”