Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216 milyar 200 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında artışla 597 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. 2017 Mart sonu itibariyle, UYP verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216 milyar 200 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,8 oranında artışla 597 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2016 yıl sonunda eksi 355 milyar 600 milyon dolar iken 2017 Mart sonunda eksi 381 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,5 oranında azalışla 105 milyar 700 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,2 oranında artışla 70 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artışla 30 milyar 800 milyon dolar oldu. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,2 oranında artışla 149 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2016 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artarak 150 milyar 100 milyon dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 14,2 oranında artışla 40 milyar 600 milyon dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,8 oranında azalışla 26 milyar 300 milyon dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,4 artışla 39 milyar 900 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artarak 298 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez

Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalışla 800 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 31 milyar 500 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7,9 oranında artarak 13 milyar 100 milyon dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında artışla 88 milyar 400 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artışla 100 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.