Bir süredir beklenen e-İrsaliye çözümü 2017 yılı itibarıyla hayata geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından herhangi bir zorunluluk esası aranmamasına rağmen uygulama, sunduğu kolaylık ve tasarruf avantajı sayesinde şimdiden pek çok şirketin ilgisini çekmiş durumda. 2017’de 1000’e yakın mükellefin gönüllü olarak e-İrsaliye kullanması bekleniyor.

Yoğun olarak irsaliye düzenleyen şirketleri ilgilendiren en yeni e-Dönüşüm uygulaması e-İrsaliye, 1 Ocak 2017 yılı itibarıyla kullanıma giriyor. Gerekli hazırlıkları tamamlayan mükellefler bu tarih itibarıyla e-İrsaliye düzenleyebilecekler. Kağıt irsaliye süreçlerini dijital ortama taşıyacak olan uygulama, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hayata geçiriliyor. Ancak her seferinde birkaç nüsha basılması ve arşivlenmesi gereken irsaliyelerin dijitalleştirmesi sayesinde şirketlere önemli bir maliyet avantajı da sağlayacak.

2017’de 1000 mükellef e-İrsaliye’ye gönüllü geçecek

e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet gibi uygulamalara ek olarak hayata geçirilecek olan e-İrsaliye sistemine geçiş için zorunluluk aranmayacak. e-İrsaliye kağıt çıktılar, arşivleme, saha kontrolleri ve benzeri maliyetlerin dijital ortama taşınması ile işletmelere büyük oranda tasarruf ettirecek. Bu durum şimdiden pek çok kurumu cezbetmiş durumda. Öngörülere göre, 2017 yılında 1000’e yakın mükellef gönüllü olarak e-İrsaliye’yi kullanmaya başlayacak.

e-Fatura’daki gibi kapalı devre içinde kullanılacak

Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecek. Bu kapsamda yalnızca uygulamaya kayıtlı olan kullanıcılar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebilecekler. Yapının merkezinde ise GİB olacak. Oluşturulan e-İrsaliye üzerinde, olması gereken tüm irsaliye bilgilerinin yanında, malı taşıyacak şoföre ait TCKN bilgisi ve araç bilgisi de yer alacak. Sahadaki kontrol ise bu bilgiler ile dijital ortamda yapılabilecek. Satıcı tarafından oluşturulan e-İrsaliye, mali mühür ile onaylanıp, GİB’e iletilecek. Teknik kontrollerden sonra ilgili irsaliye, GİB tarafından alıcısına dijital ortamda ulaştırılacak. İlgili belge ile malın tamamına kabul yada ret verilebilecek. Böylece teslimat işlemlerindeki kısmi kabul, iade ya da hatalardan kaynaklı aksaklıklar satıcıya iletilebilecek.