Yerli Malı Tebliği’nin içeriği ile ilgili T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın başkanlığında ve TOBB ev sahipliğinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi.

Yerli Malı Belgesi çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde 18 Mayıs tarihinde düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Yerli Malı Tebliği’nin yayınlanmasından bugüne kadar geçen yaklaşık 1,5 yıllık süredeki uygulamaların tartışılması, uygulama birlikteliğinin sağlanması ve Türkiye’nin ithalata olan bağımlılığının azal- tılmasında kamu alımlarının daha etkin bir politika aracı olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın başkanlığında ve TOBB ev sahipliğinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya AİMSAD’ı temsilen dernek üyelerinden MimÇeko firması İmalat Müdürü Fatih Atalay katılım sağlayarak, görüşlerini iletti.

yerlimalibelgesi

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği ile kamu mal alımı ihalelerinde yerli malı belgesine sahip ürünleri teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanmasında yeni bir dönem başladı.

Yerli Malı Tebliği gereği olarak yüzde 51 yerli katkı oranına sahip ürünleri teklif eden isteklilere fiyat avantajı sağlanması; ülkemiz sanayi üretim kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynuyor. Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması için kamu alımlarını kaldıraç olarak kullanan yeni mekanizmalar oluşturuldu. Bu mekanizmaların en başında kamu mal alımlarında yüksek teknolojili yerli ürünlere fiyat avantajı sağlanıyor.