Cazibe Merkezleri Programı, daha ‘cazip’ hale getiriliyor. Yapılan düzenleme ile 2017 yılında yapılacak yatırım harcamalarında gelir ve kurumlar vergisine muafiyet getirildi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklikle, teşvikli yatırımlara yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirildi. 2017 yılında yapılacak yatırımlarda, tüm bölgelerde yatırıma katık oranları 15’er puan arttırılırken, bu dönemde yapılacak yatırım harcamalarının gelir ve kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 100’e yükseltildi. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yapılacak bazı yatırımların, bu program için belirlenmiş desteklerin yanı sıra genel teşvik desteklerinin bazılarından da yararlanması hükme bağlandı.

Ekonomi yönetimi, 2012 Haziran ayından bu yana uygulanan bölgesel ve sektörel yatırım teşviklerinin kapsamını, yeni bir düzenlemeyle genişletti. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’a eklenen geçici bir madde ile 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranı her bir bölge için 15’er puan arttırıldı. Yatırıma katkı oranı, bölgesel teşvik kapsamında, bölgeler arasında kademeli olarak artırılarak yüzde 15-50 arasında uygulanıyordu. Bu oran büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 25-60 arasında değişiyordu. Yatırıma katkı oranlarına bağlı olarak, tüm bölgelerde daha önce yüzde 50-90 arasında uygulanan gelir ve kurumlar vergisi indirim oranı ise 2017 yılı için yüzde 100 olarak uygulanacak. Bu indirim, yatırımcının diğer faaliyetlerden elde edilecek kazanca, teşvik belgesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacak.

Cazibe Merkezleri Programı daha ‘cazip’ hale getirildi

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5’inci Bölge illerindeki OSB ile Kilis OSB’de gerçekleştirilecek, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulaması kapsamındaki yatırımlar, 6’ncı bölge desteklerinden aynı oran, miktar ve süre şartlarında yararlanacaklar.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki üretim tesisi taşıma destek paketi çerçevesinde, Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar, kararda yer alan şartlarda genel teşvik programındaki desteklerden yararlanabilecek.

Programa dahil olan 4’üncü ve 5’inci Bölge’deki illere (Elazığ, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Tunceli) taşınan tesisler, bu bölgede geçerli olan süre ve miktarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacaklar. 6’ncı Bölge’ye (Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van) taşınanlar ise sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanacaklar.

Taşınan tesislerin, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, hem genel teşvik uygulamalarına ilişkin desteklerden, ilave yatırım ise bunlara ek olarak, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve vergi merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksınız yararlanacak.

Av tüfekleri de destek kapsamında

Yeni kararla birlikte daha önce teşvikli yatırım kapsamında 4’üncü bölge teşviklerinden yararlanacak yatırımlar listesinde yer almayan av tüfekleri ve bunların parçaları da destek kapsamına alındı. Kararın eski halinde 4’üncü Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta- Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları başlıklı tablonun 23’üncü satırı “Silah ve Mühimmat İmalatı (Av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçaları hariç)” şeklindeydi. Yeni kararda parantez içindeki ifadeler kaldırıldı ve böylece bunların üretimi de destek kapsamına alınmış oldu.

Teşvik belgeli yatırımlarda yazılım ile gayri maddi hak satış ve kiralamaları için de KDV istisnası getirildi. Maddenin eski halinde teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithalatına KDV istisnası tanınıyordu.

Cazibe Merkezleri’ne resmi talepleri bu ayın 27’sine kadar alıyoruz

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı’na yaklaşık 20 milyar liralık ön talep geldiğini, bu ayın 27’sine kadar resmi talepleri alacaklarını ve şu an itibarıyla 6-7 milyar lira civarında bir talep geldiğini söyledi. Taleplerin her geçen gün artarak devam ettiğini, 23 ilin hemen hemen tamamına yatırım talebi olduğunu ifade eden Elvan, “Büyük ölçekli yatırımlarımız da var, 200-300 milyon dolarlık yatırımlarımız da, 10-15 milyon dolarlık yatırımlarımız da var” dedi.

Bloomberg HT tarafından düzenlenen “Sektör Buluşmaları-Seramikte Türkiye” toplantısına katılan Elvan, bu yıl kamu yatırımlarında yüzde 9 reel artış öngördüklerini, büyük ölçekli yatırım projelerinin devam ettiğini söyledi. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle ödeme güçlüğü çeken firmalara yönelik olarak 250 milyar lira tutarında bir kaynak oluşturduklarını da belirten Elvan, “2017 yılında ticaret partnerlerimizde kısmi canlanma söz konusudur, bu da ihracatımızı olumlu yönde etkileyecek. AB, Rusya, İran ve Irak pazarlarına olan ihracatımızda artışlar bekliyoruz” dedi.

Lütfi Elvan, son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmaya da işaret ederek, “Ancak Merkez Bankasının zamanında ve etkili olarak uyguladığı para politikası önlemleriyle döviz kurundaki aşırı dalgalanma durmuştur ve döviz kuru aşağı yönlü bir eğilim izlemektedir” açıklaması yaptı.