Ana Sayfa Özel Röportajlar “2020 yılında 143 pazara 336 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik”

“2020 yılında 143 pazara 336 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik”

137
Google search engine

Ofis mobilya sektörünün güncel durumu ile ilgili bilgi veren OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata; “Hemen hemen tüm imalat sanayisinin mevcut müşterisi konumundaki ofis mobilya sektörü; 2020 yılında 143 pazara 336 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek globalde yedinci ihracatçı oldu” dedi.

Ofis mobilyaları üreten üreticilerin gelişimi, büyümesi ve menfaatlerinin korunması amacıyla 1999 yılında kurulan OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata ile sektörün dinamiklerini konuştuk. Covid-19 pandemisinin sektörde bazı sorunlara neden olduğunu belirten Ercan Ata; “Pandemi sürecinde evde geçirilen sürenin artması ile tüketicinin online kanallara yönelimi göze çarparken, dijital alt yapısı olan firmalar bu dönemde yoğun olarak gelecek ile ilgili toplantılarında dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarını ön plana almaya başladılar. Bu süreçte internet üzerinden satış yönteminin ve öneminin artması ile büyük hacimli ürünler daha küçük hacimlere dönüştü ve yeni küçük modüler ürünler üretilmeye başlandı” diye konuştu.

  • OMSİAD’ tan kısaca bahsedebilir misiniz?

Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği, tüketicinin ofis yaşam kalitesini yükseltmek için üreten üyelerinin gelişimi, büyümesi, menfaatlerinin korunması, pazarın genişletilmesi amacı ile aralarında ahengin oluşmasını, meslek etiğinin sektöre hakim olmasını, yüksek hizmet ve çevre standartlarını, üretim kalitesini, tasarımı desteklemek ve üyeleri ile kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamak, yüksek teknolojide kaliteli üretime katkı vermek, ulusal ve uluslararası pazarda sektörün gelişimini desteklemek, sektördeki yenilik ve gelişmelere farkındalık yaratmak, sektör sorunlarına çözüm üretmek, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği yaratarak sektörel etkinliği artırmak üzere 1999 yılın kurulmuş ve halen mevcut 75 üyesinin desteği ile çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

  • OMSİAD olarak, mobilya sektörüne yönelik çalışmalarınız nelerdir? Bu çalışmaları hayata geçirirken nelere dikkat ediyorsunuz?

Söz konusu amaçlarımıza ulaşmak için sektörümüzün önündeki sorunların tespiti ve yetkili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözüm önerilerinin üretilebilmesi adına ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün sesi olmayı amaçlayarak bu mecraların yönetimlerinde temsilci bulundurmaktayız. Sektörün tespit edilen sorunlarını ve çözüm önerilerini raporlayarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz. Düzenli olarak hazırladığımız sektör raporları ile devlet malzeme ofisi gibi kamu kurumlarına ofis mobilya sektörünün mevcut hacmini ve geliştirerek büyütmek için yapılması gereken düzenlemeleri öneriyoruz. Üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı hedef pazarlarının belirlenmesinde çalışmalar yaparak özellikle yurtdışı sektör fuarlarına hem OMSİAD’ın hem de üyelerimizin katılımlarını sağlamaya gayret ediyor, üyelerimizi ve ürettiklerini tanıtıyoruz. Yine özellikle yurt içindeki uluslararası sektör fuarlarında üyelerimizin en avantajlı şartlarda katılımları için çalışmalara ortak oluyoruz. Ar-Ge ve tasarım çalışmaları için üyelerimizin farkındalıklarını artırmaya gayret gösteriyor ve çalışmalar esnasında önlerine çıkan yasal düzenlemelerden kaynaklı sorunların çözümü için girişimlerde bulunuyoruz. Üyelerimizin ihracat kabiliyetlerini artırarak yeni pazarlara açılabilmeleri için B2B çalışmalarına yönlendiriyor, sektörün 2023 yılı ihracat hedeflerine katkı sunmaya çalışıyoruz. 

“Dünya üretici ülkeleri arasında 2020 yılında beşinci olduk”

  • Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Mobilya sektörü bu süreci sizce nasıl geçirdi. Yılın geri kalanına dair öngörüleriniz nelerdir?

Hemen hemen tüm imalat sanayisinin mevcut müşterisi konumundaki ofis mobilya sektörü; 2020 yılında globalde yedinci ihracatçı olmuş, 336 milyon dolar ihracat ile 143 pazara ihracat yaparak kayıtlı girişimci sayısını 5 bin 647’ye, kayıtlı çalışan sayısını ise 43 bin 034’e çıkartmıştır. Sektörümüz dünya üretici ülkeler sıralamasında 2020 yılında üretim sıralamasında beşinci (2 bin 923 milyon dolar ile) tüketim sıralamasında beşinci (2 bin 224 milyon dolar ile) ihracatçı ülkeler sıralamasında yedinci (354 milyon dolar ile) ithalatçı ülkeler sıralamasında 37’inci (yaklaşık 50 milyon dolar ile) olmuştur. Ofis mobilyası ihracatımız 2020 yılında 336 milyon dolar ancak birim fiyatımız 2,89’a ($/kg) kadar düşmüştür. Ofis mobilya sektörü 2020 yılı üretimi 16,5 milyar TL olup, yurt içi satışımız 10,3 milyar TL, yurtd ışı satışlarımız 2,5 milyar TL’dir. Hedef pazarlarımız olan ABD, İngiltere, Rusya, Özbekistan, Hindistan gibi mobilya ihracatçı ülkeleri içinde dokuz yılda pazar payımızı iki katına çıkarmayı başardık. Hem son beş senede hem de son sene büyümede hep ilk üç sırada olmayı başardık.

“Dijital dönüşüm ve otomasyon kavramları daha da ön plana çıktı”

  • Pandemi ortamında işleriniz nasıl etkilendi? İç pazar ihracat oranında bir değişim oldu mu?

Ofis mobilya sektörü Covid-19 sürecinde üretim, ithalat ve ihracat noktasında olumsuz etkilendi. Tedarik zincirindeki aksamalar ve küresel ticaretin geçici olarak sekteye uğraması, ofis mobilya hammaddesi için ithalata bağımlılığı yüksek olan diğer ülkeleri olduğu gibi ülkemiz ofis mobilya sektörünü de negatif yönde etkiledi. Pandemi boyunca hem üreticiyi hem de yurt içi-yurt dışı satışı artırmaya yönelik bir dizi devlet destekleri sağlandı. Bu sebeple pandeminin ilk aylarında duraksayan sektör ticareti Haziran 2020 ile yeniden hız kazandı. Pandemi sürecinde evde geçirilen sürenin artması ile tüketicinin online kanallara yönelimi göze çarparken, dijital alt yapısı olan firmalar bu dönemde yoğun olarak gelecek ile ilgili toplantılarında dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramlarını ön plana almaya başladılar. Bu süreçte internet üzerinden satış yönteminin ve öneminin artması ile büyük hacimli ürünler daha küçük hacimlere dönüştü ve yeni küçük modüler ürünler üretilmeye başlandı. Özellikle KOBİ’ler için verimli ve etkin üretim sorunu ortaya çıktı. Bunu aşabilmek için dijital dönüşüm ve otomasyon kavramları daha da ön plana çıktı.

  • Önümüzdeki dönemde mobilya sektörünün neler yapması gerektiğini ve neler olacağını düşünüyorsunuz?

Sektörümüzün Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma daha fazla önem vererek sektörün katma değerini artırmak ve “Mobilya Ülkesi Türkiye” imajını duyurmak bununla birlikte de 2023 yılı hedefi olan 25 milyar dolar üretim, 10 milyar dolar ihracata ulaşarak dünyanın beşinci büyük mobilya üreticisi olmak için hedefine kitlenmesi gerekmektedir.

“Yeşil mutabakata uygun makine ve bina yatırımları yapılması gerekiyor

  • Sektör genelinde yeni makine parkuru yatırımları yapma isteği ve imkanı ne düzeyde? Sizin üyelerinizde bu konuda bir motivasyon söz konusu mu?

Ofis mobilya sektörünün yeni nesil dijital dönüşümlere ve yeşil mutabakata uygun olacak şekilde hem makine hem de bina yatırımları yapması gerekiyor. Bunun için de Türkiye’nin Avrupa pazarındaki hakimiyetini koruması ve geliştirmesi açısından ilk defa bir Orta Vadeli Programda yer alan “Sanayide Yeşil Dönüşüm” sürecindeki tüm adımları dikkatlice atarak yatırımları değerlendirmek ve otomasyona önem verilmesi gerekmektedir.

  • AİMSAD ile iş birlikleri hakkında ne düşünürsünüz? Ne tür iş birlikleri olabilir?

Ağaç işleme makineleri ve ofis mobilya sektörünü ayrılmaz iki sektör olarak görüyoruz. İki sektör arasındaki iş birliğinin sürdürülebilirliği için yatırımların daha iyi kullanılabilmesi adına makine bakımları konusunda yapılabilecek özel anlaşmaları ve eğitimleri önemsiyoruz. Bu çalışmaların ağaç işleme makineleri ve ofis mobilya sektörünün bir araya gelerek yürütebileceğini böylece iki sektörü de birlikte büyütebileceğimize inanıyoruz.

“Eğitimlerin düzenli sağlanması her iki sektörün büyümesine katkı sağlayacak”

  • Ağaç işleme makineleri sektörü ve AİMSAD’tan istekleriniz veya sektöre iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?

Ofis mobilya sektörü kaliteli üretim yaptıkça büyüyen, rekabetçi ve büyüdükçe de yeni yatırımlar yapan bir sektördür. AİMSAD öncülüğünde yapılacak çalışmalar ile; doğru, verimli ve atıl olmayan makine yatırımları sağlanabilmeli, kullanılan makinelerin periyodik bakımları ile yedek parça temin sürecinin doğru yönetilmesi, servis hizmetlerinin düzenlenmesi, firmaların operatörlerine verilecek makine, ahşap boyama ve özellikle yalın üretim eğitimlerinin düzenli sağlanmasının her iki sektörün sürekli kazanarak büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Önceki İçerik“Türkiye’de 2 bin 698 yönetim kurulu koltuğunun sadece 458’i kadınlara ait”
Sonraki İçerik“Kitap okumak benim için bir alışkanlık değil, bir ihtiyaç”