26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya Rixos Otel’de düzenlenecek olan sempozyum, ‘orman ekosisteminde envanter’, ‘orman ekosistemi kaynaklı doğal rekreasyon’, ‘orman endüstrisinde verimlilik, dış ticaretinde gözetim ve karantina’ olmak üzere üç konu başlığı altında gerçekleştirilecek. Bu üç ana başlık altında yapılacak oturumlarda endüstriye yönelik sunumlarla her oturumda sektörün farklı sorunları ele alınarak çözüm odaklı bir çalışma yapılması hedefleniyor. Bunun için her oturumun sekretaryası oluşturulacak ve tüm görüşler dikkatlice kaydedilecek. Tüm oturumlar bittikten sonra düzenlenecek olan endüstri oturumunda gün boyu yapılan sunumlardan çıkan sonuçlar tartışılacak ve sonuç bildirisi oluşturulacak. Oluşturulacak olan sonuç bildirisi ilgili birimlere ve kamuoyuna duyurulacak.

Hangi konular ele alınacak?

Sempozyum konularında hazırlanacak bildirilerde istenen detay ve beklentiler de belirlendi. Buna göre, “Orman ekosisteminde envanter” başlığı altında hazırlanacak bildirilerde; odun dışı bitkisel ürünler, odun dışı hayvansal ürünler ve biyolojik çeşitlilik konularında, kurumsal bilgi sistemleri ve klasik sistem kullanılarak envanter yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması konuları işlenecek.

“Orman ekosistemi kaynaklı doğal rekreasyon” başlığı altında hazırlanacak bildirilerde; ormanın sosyokültürel yararları bağlamında doğal rekreasyon alanlarının belirlenmesi, ülkemizin doğal rekreasyon potansiyelinin iç ve dış turizme kazandırılması, ülkemizin doğal rekreasyon alan kullanımının ekonomiye katkıları konularının incelenmesi, değerlendirilmesi amaçlanıyor.

“Orman endüstrisinde verimlilik, dış ticaretinde gözetim ve karantina” başlığı altında hazırlanacak bildirilerde ise; orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine yönelik üretimde verimliliğin artırılması, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması” ve tasarım içerikli olası konu başlıkları ile üretim içerikli olası konu başlıkları ele alınacak.