AİMSAD Fuar Komitesi olarak hayata geçirdikleri tüm faaliyet ve projeleri hem sektör paydaşlarına hem de ülkeye fayda sağlayacak şekilde düşünüp organize ettiklerini dile getiren Sami Tarlabaşı, “Biz ülkemiz için varız ve ülkemizin yararına oluşabilecek faydaları bütüne yaymak için azami gayretle fuarımızı düzenliyoruz. Bunun için de sonuna kadar çaba sarf edeceğiz” dedi.

Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nı düzenlerken ortak faydayı ve “ülkemiz için varız” sloganını ilke edindiklerini dile getiren AİMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fuar Komitesi Başkanı Sami Tarlabaşı, ülkenin her bireyinin, biriminin ve topluluğunun ülkeyi ileriye taşıyacak, varlığına ve birliğine hizmet edecek şekilde çalışmak zorunda olduğunu kaydetti. AİMSAD olarak bu amaç için çalıştıklarına dikkat çeken Tarlabaşı, “Ülkemiz için varız ve ülkemizin yararına oluşabilecek faydaları bütüne yaymak için azami gayretle Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nı yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de sonuna kadar çaba sarf edeceğiz. Ülkemiz varsa biz de varız. Biz de ülkemiz için varız” yorumunda bulundu.

AİMSAD Fuar Komitesi’nin amaçları hakkında bilgi veren Tarlabaşı, fuarın hem hizmet sağlayıcılar hem de hizmetleri satın alan firmalar açısından tüm kesimleri kapsaması fikriyle yola çıktıklarını kaydetti. Komitenin bu düşünceyle ortak fayda ilkesiyle hareket ettiğini söyleyen Tarlabaşı, “Düşündüğümüz, konuştuğumuz, yaptığımız her şey sektörün tüm paydaşlarının faydasına olsun istedik. Burada oluşturacağımız ortak fayda ülkemize ve sektörümüze de fayda sağlayacaktır. Ayrıca komite olarak katılımcıların ve fuar organizasyon firmasının en iyisini yapabilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

samitarlabasi2Fuar komitesinin yola çıkarken ‘nasıl bir fuar hayal ettiğini’ de aktaran Tarlabaşı, şunları söyledi: “Fuarımız bir ihtisas fuarı olmak zorunda. Ziyaretçilerin o yılın o dönemin ihtiyaçlarını değil sektörün gittiği yeri görebileceği, genel bir bilgilendirme edinebileceği bir fuar olmalıyız. Aksi bir strateji, fuara olan katılımı ve ziyareti zayıflatacaktır. Fuarın hayatımızın bir parçası, sektörün buluşma noktası, kilometre taşlarından biri olması hedefi üzerine çalışıyoruz. Satın alma ihtiyacı veya niyeti içinde olmayan bir firmanın bile sektördeki teknolojilerden haberdar olacağı, sek- törün nereye gittiğini anlayacağı ve ayrıca fiziki olarak da makineleri görebileceği bir mecra oluşturmaya çalışıyoruz. Fuarın olması gereken şekli budur. Birçok fuarda bu amaçtan sapma olduğu için bunu vurgulama gereği duyuyorum. Bu ana amaç doğrultusunda önemli mesafe kaydettiğimize inanıyorum.”

“Birbirimizden aldığımız destek bizi çok daha ileriye götürecek”

Rekabetin, doğru amaçlara yönlendirildiğinde büyük faydalar sağladığını ifade eden Sami Tarlabaşı, “Bu gücün kullanılması ve faydaya çevrilmesi gücün yeteneğine bağlı. Biz rekabeti birbirimizi ileriye, daha iyiye ve başarılıya yönlendirmek amacıyla itici güç olarak kullanıyoruz. Tüm sistemi bunun üzerine organize ediyoruz. Bu çok keyifli oluyor. Her birimiz bilgi ve gelişim gösterdiğimiz konuları diğerlerinin faydasına sunuyoruz ve burada kazanan ülkemiz oluyor” dedi.

AİMSAD’ın kuruluşundan bu yana geldiği noktayı değerlendiren Sami Tarlabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birbirimizden aldığımız destekler bizi çok daha ileriye götürecektir. Bu büyük sinerjinin ortasında da AİMSAD var. Bir arada olmanın bize neler getireceğinin farkındalığıyla başlayan Bu sinerjiyi bizi birlikte ileriye itecek yeni fikir ve projelerle destekliyoruz. Bu kadar genç bir derneğin bunu yapması çok da kolay değildi. Sektörün böyle bir derneğe çok önceden ihtiyacı olması ve sektörün altyapısının sağlamlığı başarıyı yakalamamızda faydalı oldu. Buna hazır olmasaydık bu kadar başarılı olunamazdı. Şahsen dernek benim tahminimden daha başarılı bir noktaya geldi. Gücümüzü olgunlaştırırken bizi destekleyen, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, üniversiteler ve KOSGEB ile pek çok konuda ortaklaşa çalışmalarımız var. Onların desteklerinden faydalanıyoruz. Birlikte ortak çözüm üreterek ülkeye döviz getirecek ülkenin yurtiçi kaynaklarını kullandığımız makineler üretiyoruz. Bunları da büyük bir iftiharla fuarımızda sergiliyoruz.”

“İki fuarın aynı zamanda düzenlenmesi büyük avantaj”

90’lı yılların ortasına kadar TÜYAP Tepebaşı’nda büyük başarıyla devam eden Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nın 1996 yılı itibarıyla TÜYAP’ın Beylikdüzü’nde modern standartlarda inşa edilen ve 2 salondan oluşan yeni fuar alanında düzen- lenmeye başlandığını hatırlatan Sami Tarlabaşı, 1990 yılında Tepebaşı İstanbul Sergi Sarayı’nda 1630 metrekarede 100 katılımcısıyla düzenlen Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’nın 1999 yılında 2 salonda 7 bin metrekarede düzenlendiğini belirtti. 1997 yılında ise İntermob Fuarı’nın değişen dünya düzeni içinde Türk orman ve ahşap sektörünün yanı sıra mobilya aksesuar ve yan sanayinin de ortaya çıkan yeni pazarlardan daha fazla pay alabilmesine katkı sağlamak amacıyla Ağaç İşleme Makinesi Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenmeye başlandığını vurgulayan Sami Tarlabaşı, “Tasarım ve estetiğin öne çıkmaya başladığı 2000’li yıllara gelindiğinde Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları yeni eklenen salonlarla eşzamanlı olarak 25 bin metrekare alanda 500’ün üstünde katılımcısıyla 30 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya başladı. 2015 yılında ise 7 bin 600’ü yabancı toplam 65 bin 800 ziyaretçi ve 27ülkeden seçkin alım heyetleri ile fuarın rekor ziyaretçi sayılarına ulaştı” dedi.

Dünya için üretmeye başlayınca standartların Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayacak hale geldiğini belirten Tarlabaşı, ülkenin kaynak- larından temin edilecek çözümlerle üretilen ürünlerin dünyanın pek çok pazarında yer bulabileceğini belirtti. Fuar yapılanmalarında teknoloji çağına girişten itibaren beklentilerin nereye gittiğini iyi görmenin gerekliliğine işaret eden Sami Tarlabaşı, “Bir ülkenin kendi ürettiği makineleri uluslararası boyutta tanıtması lazım. Bu da fuarın önemini artırıyor.

Biz uluslararası fuar konusunda ithalatçılarımızın, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın katkılarıyla çok ileriye gittiğimizi söyleyebiliriz. Dünyada yeni gelişen teknolojiler fuarımızda sergileniyor. Makine ve yan sanayinin Ağaç İşleme Makineleri Fuarı ve İntermob Fuarı ile aynı zamanda bir çatı altında olması, gelen ziyaretçinin malzeme ve makine konusunda güncel teknolojiye ulaşabilmesini sağlıyor. Bu da fuarımızın tercih edilmesine neden oluyor. Öte yandan Avrupa’da düzenlenen büyük fuarların iki yılda bir olmasına rağmen bizim fuarımız her yıl düzenleniyor. Her yıl düzenlenmesi fuarımızı yakın zamanda dünyada liderlik konumuna getirecek. Öte yandan Türkçe’nin geniş bir coğrafyada konuşuluyor ve biliniyor olması, 3. Köprü’nün açılması ve 3. havalimanının yakın gelecekte hayata geçirilmesi ile İstanbul ulaşımının rahatlayacak olması ve Reed- TÜYAP işbirliğinin dünya pazarlamamızdaki olumlu etkisi bizi sektörde dünyanın en büyük fuarı haline getirecek” öngörüsünde bulundu.

“Anadolu fuarları İstanbul’daki fuarı tamamlayacak özellikte olacak”

AİMSAD ve TÜYAP’ın İstanbul’daki fuarı desteklemek amacıyla Anadolu’da düzenleyeceği yeni fuar organizasyonu hakkında konuşan Sami Tarlabaşı, “Anadolu fuarları İstanbul’daki fuarımızı tamamlayacak özellikte olacak. Hedefleri yüksek tutuyoruz. Bu zincirin ilkini 2017’de İzmir’de yapacağız. Anadolu fuarlarıyla; oralardaki müşterilerimize olabildiğince yakın olmayı, ilkbahar fuar ihtiyacını karşılamayı, bölgesel pazara yakın olup gelemeyen ziyaretçilerimize hitap etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.