TÜSİAD Başkanı Bilecik, dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 8,5’lere ulaştığını Türkiye’de ise bu rakamın 2016 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu söyledi.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından The Boston Consulting Group (BCG) ve GittiGidiyor’un desteğiyle hazırlanan “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” raporunun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda açılış konuşması yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 8,5’lere ulaştığını söyledi.

Yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı, ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi artık daha fazla odağa almak gerektiği konusunda bütün insanların hemfikir olduğunu altını çizen Bilecik, “2020 yılında dünya insanının neredeyse yüzde 80’inin bir mobil kullanıcı olacağını söyledik. Bu koşullarda verimlilik ve rekabet baskısı tüketici tercihlerinin de ortaya koyduğu yapılarla artık kurumlar için bambaşka bir noktaya gelmiş vaziyette. Bugün yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve sunumunda teknolojiyi artık daha fazla odağa almak gerektiği konusunda da bütün dünya insanı hemfikir. Kısacası kurumların dijitalleşmesi gelecekte ayakta kalabilmeleri için hayatta kalabilmeleri için en kritik durum olmuş durumda” dedi.

E-ticaretin getirdiği fırsatlarla karşı karşı olunduğunu belirten Bilecik dünyada e-ticaretin güçlü bir büyüme trendi içinde sergilendiğini yoluna devam ettiğini, dünyada e-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 8,5’lere ulaştığını söyledi. Bilecik Türkiye’de ise resmin biraz daha farklı olduğunu belirterek “e-ticaretinde büyümesini memnuniyetle izliyoruz. Yakalanan ivmeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden almış olduğu pay, 2016 yılı itibariyle yaklaşık yüzde 3,5 seviyesinde. E-ticaret sektörümüzün sahip olduğu güçlü potansiyeli göz önünde bulundurduğumuzda halen önümüzde önemli bir gelişme alanı olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu gelişme alanındaki fırsatları doğru bir şekilde değerlendirdiğimizde e-ticaret sektörümüzün ekonomide hakettiği payı alacağı konusunda da bir şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

“e-ticareti bir ekosistem olarak düşünmek zorundayız”

“e-ticareti bir ekosistem olarak düşünmek zorundayız” diyen Bilecik, “Teknik altyapı ve lojistikten, internet girişimciliğine, finansal altyapıdan alternatif ödeme sistemlerine ve sağlıklı bir mevzuat yapısına kadar her unsur bütünlük içinde ele alınmalı ve geliştirilmelidir. Bu kapsamda atılması gereken adımların son derece etkin bir program çerçevesinde sektörün ve kamunun katılımıyla ve hızla hayata geçirilmesini önemli görüyoruz. Sektör ve idari yapı etkili ve yapıcı bir iletişim ve kamu tarafında e-ticaret ile ilgili eşgüdümü güçlendirici bir mekanizmanın oldukça faydalı olacağına inanıyoruz. İletişim ve bilgiye erişim hakkının güvence altına alındığı özgür ve kesintisiz internet ortamının güçlendirildiği bir iklim en anlamlısıdır ve olmazsa olmazdır” dedi.