Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran 2016’dan önceki dönemlere ait vergi ve cezaları için başvurabilecek. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması durumunda ise mükellefler yüzde 80’e varan indirimden yararlanabilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kanunla, esnaftan sanayicilere, işletmecilerden öğrencilere kadar çok geniş bir kesime önemli kolaylıklar getirildi. Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran 2016’dan önceki dönemlere ait vergi ve cezaları için başvurabilecek. Bu tarih itibarıyla gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında yapılandırmaya gidilecek, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim de yapılacak. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması durumunda ise mükellefler yüzde 80’e varan indirimden yararlanabilecek.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları hariç, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar beyana dayanan vergiler de yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. Düzenleme ile spor kulüplerine de borçlarını 36 taksitte yapılandırma imkanı sağlanıyor.

Yapılandırma ile vadesi 31 Aralık 2011’den önce olan ve 50 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Devlette bu kapsama giren 29 milyon dosya bulunurken, düzenleme ile 1,2 milyar liralık kamu alacağından vazgeçilmiş oluyor. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere vergi incelemesinden muafiyet olanağı getirilirken, yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenebilmesine imkan tanınıyor.

Başvurular ne zamana kadar ve nasıl yapılacak?

Yasanın çıktığı dönem itibarıyla vergi dairelerine 6,3 milyon vatandaş borçlu konumunda bulunurken, vergi alacağının büyüklüğü ise 90 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda 4,2 milyon seviyesinde mükellefin 6,5 milyar lira trafik cezası, 158 bin kişinin 1,1 milyar lira tutarında ecrimisil borcu, 581 bin kişinin 2,1 milyar lira Yurt-Kur Öğrenim ve Harç Kredileri borcu bulunuyor. Ayrıca, 8,9 milyon kişi ve işverenin de SGK’ya 68 milyar lira seviyesinde kesinleşmiş prim borcu bulunuyor.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden ya da bağlı oldukları vergi dairelerine yapabilecekler. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor. Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Yapılandırmanın devam edebilmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali, kanunun ihlal nedeni sayılmayacak, bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecek.

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?
Derlenen bilgilere göre, söz konusu kanun çerçevesinde, milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları gibi birçok alacak ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırmada son güne kalmayın

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak için başvuru süresinin 31 Ekim’de sona ereceğini belirterek, “Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın” dedi.

Ağbal, yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı olarak borcu olan herkesin, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti. Ağbal, “Burada bazı kalemlerde yıllardır birikmiş sorunlar var. Biz bunların hepsinin çözülmesini istiyoruz. İmkanı olanlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çok ciddi indirimlerden yararlanabilecek. Borcunu taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımızın ise haklarını kaybetmemeleri için özellikle ilk iki taksitini mutlaka aksatmadan ödemesi gerekiyor” diye konuştu.

Peşin ödeme avantajı getirildi

Yapılandırma kapsamında peşin ödemenin avantajlarını da anlatan Ağbal, şöyle konuştu:
“Örnek vermek gerekirse 100 lira borcunuz var. 4-5 yıldır da ödemiyorsunuz ve 90 lira da faizi birikmiş. Şimdi biz diyoruz ki bu faizi yeniden hesaplayacağız. Diyelim ki hesaplıyoruz 90 liralık faiz 30 liraya düşüyor. 100 lira vergi aslı, 30 lira da yeni hesaplanmış faizi ister 6, isterseniz de 18 taksitle ödeyebilirsiniz. Taksitle ödediğiniz zaman, taksit sürelerine bağlı olarak da ilave yine orada faiz ödemeniz gerekiyor. Biz vatandaşımıza diyoruz ki örneği baz alırsak, peşin öderseniz o 30 liralık faizin de yarısını almayacağız. Yani 15 liraya düşecek. Toplam faydaya bakarsanız, 190 liralık borcunuz 115 liraya düşmüş olacak. Bundan önceki yeniden yapılandırma kanunlarında olmayan yeni bir imkan getiriyoruz. Peşin öderseniz neredeyse anaparaya yakın bir miktarı ödeyip vergi dairesinden çıkabiliyorsunuz.”

“Kurumsal işletmeler haline dönüşene vergi teşvikleri vereceğiz”
Türkiye’nin çok sayıda küçük ve orta boy işletmesi olduğunun altını çizen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu şirketlerin birleşmelerini teşvik etmek gerektiğini belirterek, üzerinde çalıştıkları yeni düzenlemeyi şöyle özetledi: “Küçük firmalarda üretim yaptığınız zaman rekabet gücünüz, verimliliğiniz olmuyor. Ar-Ge’ye istediğiniz kaynağı ayıramıyorsunuz. Şimdi biz aynı alanda faaliyette bulunan iki şirkete ‘Bir araya gelin firmayı büyütün biz sizden vergi almayalım’ diyeceğiz. Biz şunu söylüyoruz; güç birliği ve iş birliği… Bir araya gelin, ölçeği büyütün, aile işletmesi olmaktan çıkın, kurumsal işletmeler haline dönüşün, biz de bu durumda size vergi teşvikleri verelim, bu son derece net.”
Birleşen şirketlerde üretim ve ihracatı destekleyici teşvikleri hayata geçireceklerini belirten Ağbal, ayrıca şimdiye kadar aslında bir düzenleme yapılan damga vergisinde ek düzenlemelere gidileceği müjdesini verdi. Maliye’nin sözleşmelerde her bir nüsha için alınan verginin tüm sözleşme için bir tek vergiye indirilmesi uygulamasına geçtiğini hatırlatan Ağbal, damga vergisinin üretim ve yatırımla ilgili tüm alanlarda kaldırılacağını açıkladı. Meclis’ten çıkan mevcut teşvik unsurlarının daha fazla yatırımcıya sunulması ve hem de global rekabet içinde başka ülkeler tarafından verilen teşviklerin Türkiye’ye kazandırılmasını sağlayacak olan ‘süper teşvik’ düzenlemesine de değinen Ağbal, “Yeri geldiğinde yatırımcıya ortak olacağız, yeri geldiğinde hibe vereceğiz. Uzun süreli faizsiz kredi ve satın alma garantisi vereceğiz. 10 yıllık vergi tatili yapacağız. Yeter ki Türkiye’ye gelsinler. Bunlar Türkiye için yeni ama dünya için yeni değil. Düzenlemeler hayata geçtikten sonra inanıyorum ki doğrudan yatırımlar için bir ivme katacak” dedi.