Başkent Ankara’da bulunan Soğuksu Milli Parkı, çam ağaçları, günümüzden 15 milyon yıl önceye ait ağaç fosilleri, kanat açıklıkları 3 metreyi bulan kara akbabaları, volkanik bir saha içerisinde yer alması sebebiyle sahip olduğu sıcak ve soğuk su kaynakları ile Türkiye’nin önemli orman varlıklarının başında geliyor. Bozkırdaki orman olarak da tanımlanan Soğuksu Milli Parkı, İç Anadolu step ekosistemine geçiş bölgesindeki nadir ormanlardan bir tanesi olmasının yanı sıra bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren doğal kaynak değerlerine de sahip.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Soğuksu Milli Parkı, Ankara şehir merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1.184 hektar alana sahip olan Soğuksu Milli Parkı, az engebeli İç Anadolu Platosu’ndan dağlık Karadeniz bölgesine geçiş alanını teşkil ediyor ve bu sebeple her iki bölgenin de özelliklerini gösteriyor.

19 Şubat 1959 yılında milli park statüsü kazanan bölge İç Anadolu step ekosistemine geçiş bölgesindeki nadir ormanlardan bir tanesi olması ve kaplıcaları ile tanınmış Kızılcahamam ilçesinde bulunmasının yanı sıra, insanların eğlenmesine, dinlenmesine ve kısa süreli tatil yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca, Soğuksu Milli Parkı bilimsel ve eğitsel amaçlı çalışmalara olanak veren doğal kaynak değerlerinin yanında, konaklama tesisleri, çadırlı kamp ve günü birlik kullanım alanları ile rekreasyonel kullanım taleplerini karşılayacak kültürel kaynak değerlerine sahip.

ARHUT VE TOLUBEN TEPESİ PARK İÇİNDE YER ALAN EN YÜKSEK ZİRVELER

Deniz seviyesinden yüksekliği 1.030-1.800 metre arasında değişen milli parkın ortalama yüksekliği 1.100 metre. Arhut Tepesi (1.789 metre) ve Toluben Tepesi (1.776 metre) park içinde yer alan en yüksek zirveler. Harmandoruk Tepe, Çakmaklı Doruktepe, Samrıdoruk Tepe, Kayabelen Tepesi, Kel Tepe ve Kara Tepe ise milli parktaki diğer önemli zirveler.

 VOLKANİK ARAZİ PARÇASI ÜZERİNDE YER ALIYOR

Ormanlık alanları, andezit, bazalt, tüf ve aglomera içeren volkanik kayalardan oluşan Soğuksu Milli Parkı’nın volkanik arazi parçası üzerinde olması sebebiyle içerisinde bol miktarda doğal sıcak ve soğuk su kaynakları bulunuyor ve bunlar kaplıca turizmi açısından da kullanılıyor.

MİLLİ PARK AVRUPA-SİBİRYA BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİNE SAHİP

934 hektarı ormanlık saha, 250 hektarı ise açık alan olan Soğuksu Milli Parkı, flora yönünden de oldukça zengin. Avrupa-Sibirya bitki örtüsünün özelliklerine sahip olan milli parktaki hakim ağaç türlerini yüzde 65 ile sarıçam, yüzde 24 ile karaçam ve yüzde 6 ile göknar iğne yapraklı ağaçlar oluşturuyor. Meşe gibi geniş yapraklı ağaçlar ile kızılağaç, titrek kavak, akçaağaç, kızılcık ve siyah akasya parka hakim diğer ağaç türleri olarak gösteriliyor. Ayrıca yabani çilek, yabani gül, yabani armut, cüce ardıç, yabani fındık ve alıç düşük bitki örtüsünün yaygın formları.

15 MİLYON ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZE; AĞAÇ FOSİLLERİ

Milli parkın Kuzcapınar ve Uzunkavaklı mevkii arasında kalan bölümde günümüzden 15 milyon yıl önceye (miyosen) ait volkanik aktivasyon ile oluşan ağaçların fosilleri yer alıyor ve taşlaşmış ağaç orman (petrifıed forest) ya da silişleşmiş ağaç fosilleri adıyla tanınıyorlar. Bu ağaçlar içerisinde 250 santimetre uzunluğunda ve 170 santimetre çapındaki ağaç en büyük fosil olarak kayıtlara geçmiş.

Soğuksu Milli Parkı’na gelen ziyaretçilerin, kara akbaba gözetleme ve besleme istasyonunu, fosil ağaç bölgesini, Atatürk’ün altında dinlendiği Atatürk çamını, ziyaretçi tanıtım merkezini görmeleri özellikle tavsiye ediliyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK YIRTICI KUŞU KARA AKBABAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

160 farklı kuş türünün bulunduğu milli parktaki en dikkat çekici kuş ise Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu olarak bilinen kara akbaba. 3 metreye varan kanat açıklığına, 1 metre yüksekliğe ve 14 kilogram ağırlığa ulaşan ve nesli tehlike altında olan bu tür genellikle milli parkın yüksek tepelerinde büyük ve yaşlı karaçam ağaçlarının tepesinde yuvalanıyor. Kara akbaba, Türkiye ve Yunanistan’ın bir bölgesi haricinde hiçbir yerde barınmadığı için Soğuksu Milli Parkı’nda özel olarak koruma altına alındı. Bölgede kara akbabanın yanı sıra bazı kartal türleri gibi tehdit altındaki kuş türleri de yaşıyor. Parkta ayrıca karaca, kızıl geyik ve boz ayı, altın çakal, tilki, çakal, gelincik, yaban domuzu, tavşan ve sincap gibi memeliler de nadir olarak yaşıyor. Parka bağlı olarak kurulmuş üretme çiftliğinde ise kınalı keklik, çil keklik, doğan, sülün, bıldırcın ve güvercin üretiliyor.

16 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YÜRÜYÜŞ YOLUNA SAHİP

Başkent ile olan yakınlığı nedeniyle, Soğuksu Milli Parkı, Ankara halkı için popüler bir destinasyon. Park alanının sadece üçte biri halkın kullanımına açılmış, kalan kısmı ise doğa koruma alanı olarak ayrılmış durumda. 16 kilometre uzunluğunda yürüyüş yoluna sahip olan milli park, hiking, trekking, kampçılık, kuş gözlemi, dağcılık ve foto safari gibi çeşitli açık hava etkinlikleri için de imkan sunuyor. Ayrıca Osmandede Tepesi’nin kuzeybatı kısmında dağ tırmanışı yapılıyor. Kayabeleni Tepesi yamacında, 2009 yılı sonunda yapılan kara akbaba gözetleme istasyonu, Yanık Sırtında ise kara akbaba besleme istasyonu yer alıyor.