Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın ekim ayına göre 1 milyar 332 milyon dolar artarak 1 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 333 milyon doları artarak 2 milyar 804 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi fazlasının 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 793 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 137 milyon dolar artarak 771 milyon dolara yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın ekim ayında 478 milyon dolar net ihracat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 210 milyon dolar net ithalat kaydedilmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 630 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 693 milyon dolara düşmüştür.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar artarak 707 milyon dolar olmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 53 milyon dolar artarak 665 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1 milyar 990 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 471 milyon dolar net alım yaparken devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 232 milyon dolar net satım yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1 milyar 558 milyon dolar tutarında net borçlanma ve diğer sektörler 13 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar kaleminde 596 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 843 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 115 milyon dolar tutarında net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 215 milyon dolar net kullanımda bulunurken, diğer sektörler 1.150 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervler 2.923 milyon dolar artmıştır.”