İzmir Ticaret Odası inovatif fikirlerin desteklenmesi, girişimcilik olgusunun yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla projesi olan girişimcilere 50 bin liraya varan hibe verecek.

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) inovatif fikirlerin desteklenmesi, girişimcilik olgusunun yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla projesi olan girişimcilere 50 bin lira hibe vereceği bildirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İZTO, sadece fikirlerin yetmediği, finansal sorunlar ve sermaye yetersizliğinin önemli sorunlar olduğu girişimcilikte, projesi olan adaylara desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda inovatif fikirlerin desteklenmesi, firmaların yenilikçi projelerinin ve girişimcilik olgusunun yaygınlaştırılması, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması, ticari hayatta daha aktif rol almalarının sağlanması amacıyla odanın 2017 bütçesinden yenilikçi projesi olan girişimcilere kullandırılmak üzere 500 bin lira ödenek ayrıldı. Buna göre inovatif proje sahibi girişimcilere, kişi başına 50 bin liraya varan hibeler verilecek.

Teşvik kapsamında makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı, proje geliştirme, danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları, tanıtım, test, analiz, belgelendirme ve personel giderlerine yönelik kesilen faturalar, İzmir Ticaret Odası’na ibraz edilmesi karşılığında girişim şirketine teşvik ödemesi yapılacak.

Proje sahipleri, İZTO’nun internet sitesinde yer alan “Online Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurup, daha sonra talep edilen diğer evraklarla odaya başvurabilecek.