İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde son dört ayın en yüksek değeri olan 48,3’e yükseldi.

İSO Türkiye ve İstanbul İmalat Sanayi PMI anketlerinin Eylül 2016 sonuçları açıklandı. Ağustosta 47 olarak ölçülen endeks, eylülde son dört ayın en yüksek değeri olan 48,3’e ulaşarak faaliyet koşullarındaki bozulmanın ılımlı seviyede olduğunu gösterdi.

Üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş son dört ayın en düşük hızında gerçekleşti. Üretim ve yeni siparişlerdeki gerileme hızı ise ağustosa kıyasla azaldı ve mayıstan beri gözlenen en düşük düzeye indi.

– İstanbul İmalat PMI endeksi de arttı

İSO İstanbul İmalat Sanayi PMI ise eylül ayında eşik değer olan 50’nin altında kalsa da temmuzda 48 ve ağustosta 48,7 olarak ölçülen değerlerin üstüne çıkarak 48,9 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece endeks, faaliyet koşullarındaki bozulmanın hazirandan beri gözlenen en hafif düzeyde yaşandığına işaret etti. Endeksin 2016 başından beri ortalaması 49,2 olarak gerçekleşti ve 2015 yılının bütünü için hesaplanan 48,4 ortalama değerinin üzerinde ölçüldü.

Ayrıca Türk imalat sektörünün istihdamı üst üste ikinci ay olacak şekilde arttı. Son anket girdi fiyatları enflasyonunun 2015 yılı başından beri kaydedilen en düşük düzeye gerilediğini gösterdi.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI verilerinin eylül ayında Türk imalat sanayisinin üretim ve yeni siparişlerinde azalmanın devam ettiğini gösterdiğini belirterek, “Ancak daralma hızları mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi ve sektörün istihdamı artmayı sürdürdü. Son anketten elde edilen bir diğer önemli bulgu da enflasyonist baskıların daha da hafiflemesi oldu.” değerlendirmesinde bulundu.