2017 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesinde geldi.

2017 yılı Ocak ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış gözlendi.

Buna göre, kapasite kullanım oranı aylık bazda dayanıklı tüketim malları için yüzde 72,5’ten yüzde 69,2’ye, dayanıksız tüketim malları için yüzde 72,6’dan yüzde 71,0’e, tüketim malları için yüzde 72,6’dan yüzde 70,6’ya, gıda ve içecek sektörü için yüzde 71,2’den yüzde 70,0’e, ara malları için yüzde 76,7’den yüzde 75,5’e, yatırım malları için yüzde 77,6’dan yüzde 76,5’e geldi.

Kapasite kullanım oranı ana metal sanayinde yüzde 75,3’ten yüzde 75,1’e, fabrikasyon metal ürünleri imalatında (Makine ve teçhizat hariç) yüzde 70,5’ten yüzde 68,6’ya indi.

Gıda ürünleri imalatında yüzde 72,2’den yüzde 71,8’e inen kapasite kullanım oranı, tekstil ürünleri imalatında yüzde 77,8’den yüzde 77,0’ye yükseldi.

Motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler(yarı römork) imalatı kapasite kullanım oranı yüzde 80,0 olarak kaldı.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanıyor.