“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete ’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince kısa çalışma ödeneğinden (c) yararlanma şartları değişti. Yeni yönetmelik ile 2011’de çıkarılan yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelikte yer alan düzenlemelere göre;

  • Şarlar kısmen esnetilmiş ve uygulama yönetmeliğinde de değişiklik yapılmıştır.
  • Afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerleri için yapılan başvurular doğrudan reddedilecektir.
  • KÇÖ’den kimlerin yararlanabileceği ve ne kadar ödeme alabileceği açıklanmıştır.

Genel Salgın Durumu 3 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7495 sayılı kanun ile KÇÖ’den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edilmişti.

Kısa çalışma süresi, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak

Yönetmeliğe göre; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ya başvuracak. Bu talepte, krizin işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecek. Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. SGK işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacak.

Yararlanma koşulları;

  • Sigortalı; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması halinde KÇÖ’den yararlanabilecek.
KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacak

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde. KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacak.

Afet nedeniyle iş hacmi azalan şirketler yararlanamayacak

Yönetmelikte verilen bilgilere göre; afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak. Ancak afetten doğrudan etkilenmediği halde nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ’den yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.