Kısa vadeli dış borç stoku, 2017 Nisan sonu itibarıyla, 2016 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 105,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Nisan ayı kısa vadeli dış borç gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2017 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2016 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 105,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,1 oranında artarak 61,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,9 oranında artarak 43,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 14,7 milyar dolar seviyesinde kaldı. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,6 oranında artarak 13,4 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6,3 oranında artarak 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 23,2 oranında artarak 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler alında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,2 oranında artışla 34,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 16,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,3 oranında artarak 88,4 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında artarak 52,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4,5 oranında artarak 52,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 yıl sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 17 oranında azalışla 2017 Nisan sonu itibarıyla 142 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 307 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2017 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4’ü dolar, yüzde 29,7’si euro, yüzde 17,2’si TL ve yüzde 2,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2017 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 23,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16,3, Merkez Bankası’nın yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 83,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.