Reel Kesim Güven Endeksi, ocak ayında 1,4 puan azalarak 97,0 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksini açıkladı.

2017 yılının ilk ayında reel kesim güveni, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 97,0 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 63,8’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 31,5’e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

RKGE-MA 3 puan arttı

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak 100,5 puan seviyesinde gerçekleşti.

Anketin ayrıntıları şu şekilde:

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, ihracat sipariş miktarında ise azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak ise azalış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Talep yetersizliği üretimi kısıtlıyor diyenlerin oranı yüzde 22

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 46,6’sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 22,3’ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izlemiştir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin olarak, bir önceki dönemde artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görülmektedir.

Kötümser tahminler arttı

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7’ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 63,8’e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 31,5’e yükselmiştir.