Maliye Bakanı Ağbal: TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ‘torba yasa’ ile neredeyse 79 milyon vatandaşımızı ilgilendiren çok önemli düzenlemeler hayata geçecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ‘torba yasa’ ile esnafımızdan işçimize, kamuya borcu olan vatandaşlarımızdan işletmelerimize, ihracatçılarımıza, engelli yakınlarından finans ve sigorta sektörüne neredeyse 79 milyon vatandaşımızı ilgilendiren çok önemli düzenlemeler hayata geçecek.” dedi.

Hükümet olarak, toplumun neredeyse bütün kesimlerini ilgilendiren önemli bir yasayı daha hayata geçireceklerini dile getiren Ağbal, söz konusu kanun ile çok geniş bir alanda büyük değişiklikler yapıldığını söyledi.

Ağbal, yasa ile memur emeklilerinin 30 yıl üstü çalışmalarının karşılığı olan ikramiyelerin ödeneceğini belirterek, 30 yılın üstündeki hizmetleri için emekli ikramiyesi alamamış 400 bin civarında emekliye toplamda 2 milyar liraya yakın ödeme yapılacağını bildirdi.

Geçen yıl uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinden yaklaşık 9,1 milyon sigortalının yararlandığı ve yaklaşık 7 milyar lira ödeme yapıldığını anımsatan Ağbal, “Asgari ücret desteğini 2017 yılında da devam ettiriyoruz.” dedi.

Ağbal, yasa ile asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektöre sigorta primlerini öteleme hakkı da sunulduğunu aktararak, işverenlerin ocak, şubat ve mart aylarında ödemeleri gereken SGK primlerinin bir kısmını ekim, kasım ve aralık aylarında ödeyebileceklerini ve bu ötelemeden dolayı hiçbir faiz alınmayacağını kaydetti.

Ağbal ayrıca yaklaşık 14 milyon sigortalıdan 11,2 milyonunun sigorta primlerini bu şekilde yıl sonuna ertelediklerini bildirdi.

Yeniden yapılandırmada süreyi kaçıranlara ek süre

Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu yasaya dün gece eklenen bir önerge ile bazı alacakların yeniden yapılandırılması uygulaması kapsamında gelen yoğun talepleri de karşıladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Kasım ve aralık aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve bu nedenle haklarını kaybedenlere ikinci bir şans getirdik. Bu durumda olan vatandaşlarımız, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek. Taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın da vergi bakımından ocak ve mart ayında, sigorta primleri bakımından ise şubat ve nisan aylarında ödeyecekleri taksitler dahil olmak üzere tüm taksitlerin ödeme sürelerini faizsiz uzattık. Yapılandırma uygulamasında bundan sonraki tüm taksitleri de 4’er ay uzattık.”

“Hazine destekli kefalet miktarını 25 milyar liraya çıkardık”

Daha fazla işletmenin Hazine destekli kredi garanti imkanlarından yararlanması amacıyla, 2 milyar lira olan Hazine destekli kefalet miktarını 25 milyar liraya çıkardıklarını anımsatan Ağbal, “25 milyar lira tutarındaki Hazine desteği, 250 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturarak, mevcut durumdaki olası kredi hacmi 10 kattan fazla artacak. Hazine destekli kefalet nedeniyle bankalarımızın kredi maliyetleri de önemli ölçüde düşecek ve bankaların daha ucuz kredi sağlamalarının önünü açılacak.” diye konuştu.

Bankalara tahsis edilen kredi limitleri için Hazine tarafından tazmin edilecek kredi miktarının azami yüzde 7 olduğunu belirten Ağbal, böylece hem Hazinenin üstleneceği riske tavan getirileceğini hem de bankalara müracaat eden işletmelerin kefalet işlemlerinin minimum bürokrasi ile tamamlanacağını söyledi.

Ağbal, hesaplamalarına göre sağlanan tüm kefaletin kullanılması durumunda 3-4 yıllık bir süreçte azami 17,5 milyar liralık bütçe yükü oluşacağını kaydetti.

Sicil affı ile “beyaz bir sayfa” açılacak

Yasa ile getirilen “sicil affı” sayesinde vatandaşlara sicillerinde “beyaz bir sayfa” açma hakkı tanıdıklarını dile getiren Ağbal, şunları kaydetti:

“Yaptığımız düzenleme ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar, kredi ve finansal kurumlarca dikkate alınmayabilecek. Yani bankalarımız, geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemleri yapabilecek. Ancak burada bir koşulumuz var. Bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek.”

“52 milyon liralık tahsilattan vazgeçtik”

Evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan vatandaşların hanedeki gelir değişikliği, engellinin ölümü, sağlık kurulu raporunun süresinin bitmesi gibi meydana gelen değişiklikleri bazen zamanında, bazen de elinde olmayan nedenlerden dolayı bildiremediklerinin tespit edildiğini anlatan Ağbal, burada oluşan mağduriyeti de yasa ile çözdüklerini söyledi. Naci Ağbal, “Yapılan tespitler sonucu vatandaşlarımıza bu dönemlerde yapılan yersiz ödemelerden dolayı alacaklar oluşmuştur. Bu kapsamda yaklaşık 9 bin 700 vatandaşımız bulunuyor. Getirilen düzenleme ile evde bakım yardımı uygulamasında, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı hariç olmak üzere bakıma ihtiyacı olan engellilere yersiz yapılmış yaklaşık 52 milyon lira tutarındaki ödemelerin tahsilinden vazgeçtik.” diye konuştu.

KDV’ye hızlı iade

Yasa ile indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunanlara da önemli bir avantaj sağlandığını kaydeden Ağbal, bu işletmelerin yüklendikleri KDV’yi bir yıl beklemeksizin iade alabilmesine yönelik yetki aldıklarını belirtti. Ağbal, böylece işletmelerin nakit akışını iyileştirerek, finansman ihtiyacını karşılamış olacaklarını vurgulayarak, “İmalat sanayinde yapılacak yatırım harcamalarını çok güçlü şekilde destekliyoruz. Bu kapsamda, 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları nedeniyle ödenecek katma değer vergisini iade edeceğiz. Böylece finansman açısından işletmelerimizi rahatlatmış olacağız.” dedi.

Ağbal, öte yandan söz konusu yasanın ayrıca üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmelerini teşvik ettiğini de söyledi.

Söz konusu teşvikten sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin yararlanabileceğini anlatan Ağbal, “İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, bir araya gelerek daha büyük bir şirket kurup imalattan gelen güçlerini birleştirirlerse, birleşme yılından itibaren üç yıl süreyle Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20 değil yüzde 5 uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.