Türkiye ile Sırbistan arasında KDV iadesi, 24 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Sırbistan arasında KDV iadesi, 24 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Anlaşma, taşımacılıkta yakıt, tamir ve yedek parça giderlerinin yanısıra fuar ve sergi katılımlarında hizmet ve mal alımlarını kapsıyor. Söz konusu faturaların KDV iadesi için Sırbistan vergi idarelerine başvuru yapılması gerekir. Yılın ilk 6 ayı içinde geçmiş yılın tüm faturalarına ilişkin olarak bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapılabilir. Başvuru formuna http://www.poreskauprava.gov.rs/pdv/782/refakcija-pdv-a-stranom-poreskom-obvezniku.html linkinden ulaşılabilir.

Türk taşımacılık sektörünün otoban ücretlerinin de bu kapsama alınması talebi üzerine Sırp makamlarıyla yapılan görüşmelerde, KDV iadeleri kapsamının karşılıklı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde belirlendiği bildirildi. Bu çerçevede Türkiye tarafından bunun karşılıklı olarak uygulanması talebinin iletilmesi durumunda konunun değerlendirileceği belirtildi. Konunun her iki ülkenin Maliye Bakanlıkları uhdesinde olduğu dile getirildi.