Şirketlerin yurtdışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli TL kredilerinde KKDF sıfırlandı. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı.

Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışındaki kişilerin, yurtdışından sağladıkları TL cinsi kredilerde KKDF oranlarını indirdi. Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergi sıfırlanırken, gayrimenkul sertifikası karşılığı tapu ediniminde de tapu harcı indirildi.

Damga Vergisi Kanununa ekli tablolar ile Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan tablolardaki harçlar ve KKDF oranlarını belirli durumlar için yeniden belirledi.

Banka ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları TL kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) 1 yıla kadar olan vadelerde KKDF yüzde 3’ten yüzde 1’e indirildi. Ortalama vadesi 1 yılın üzerinde olan kredilerde ise KKDF sıfırlandı.

488 sayıla kanuna ekli 1 sayılı tabloda yer alan “akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünde bazı bentlerde yer alan kağıtlar için binde 9.48 olan damga vergisi oranları sıfırlandı.

Buna göre; resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmelerinde damga vergisi ödenmeyecek.

Öte yandan, gayrimenkul sertifikası karşılığı tapu ediniminde binde 20 olan tapu harcı da 30 Eylül 2017’ye kadar binde 15’e düşürüldü.