Cari işlemler açığı temmuz ayında 2.6 milyar dolara geriledi.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 523 milyon ABD doları azalarak 2.602 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Foreksin anketinde cari işlemler açığı tahmini 2,5 milyar dolar açık olmuştu. Ocak-Temmuz döneminde cari işlemler açığı 21,7 milyar dolar oldu. Foreks’in anketinde beklenti açığın 21,6 milyar dolar olacağı yönündeydi. Oniki aylık cari işlemler açığı ise 28.931 milyon ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.142 milyon ABD doları azalarak 3.725 milyon ABD dolarına düşmesine rağmen, hizmetler dengesi fazlasının 1.422 milyon ABD doları azalarak 1.659 milyon ABD dolarına gerilemesi cari işlemler açığında gerçekleşen gerilemeyi sınırlandırdı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ayrıca, birincil gelir dengesi açığı 149 milyon ABD doları artarak 605 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Temmuz ayında 639 milyon ABD doları net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 416 milyon ABD doları net ihracat kaydedilmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1.226 milyon ABD doları tutarında azalarak 1.456 milyon ABD dolarına düşmüştür. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon ABD doları artarak 550 milyon ABD doları olmuştur.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 2.065 milyon ABD doları azalarak 458 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 1.417 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Bu gelişmede, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı menkul kıymet varlıklarındaki 1.120 milyon ABD doları azalış etkili olmuştur.

Portföy yatırımlarının yükümlülük tarafı alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 348 milyon ABD doları net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 600 milyon ABD doları net alım yaptığı görülmektedir.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 36 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlar kaleminde 3.063 milyon ABD doları tutarında net çıkış gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.484 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 47 milyon ABD doları tutarında net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 420 milyon ABD doları net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 84 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervler 1.689 milyon ABD doları azalmıştır.”