Ana Sayfa Sektörel Haberler Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planını” yayımladı

Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planını” yayımladı

2

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

Ticaret Bakanlığı “Yeşil Mutabakat Eylem Planını” yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Gümrük Birliği kapsamında ileri bir bütünleşme tesis ettiğimiz AB Tek Pazarı üzerinde dönüştürücü etkilere sahip olacak Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye’nin AB’ye ticari entegrasyonu üzerinde önemli etkileri olması kaçınılmazdır. Olası olumsuz etkileri bertaraf edebilmek ve ülkemizin sağlayacağı uyum ile hedeflenen politika değişikliklerini ülkemiz için fırsata çevirmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan ve ülkemizi etkileyebilecek başlıca hususların titizlikle takip edilmesi gerekmektedir” denildi.

Yeşil Mutabakatın, Türkiye için başta AB olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatta rekabetçiliğin korunması ve güçlendirilmesi için de elzem görüldüğünün altının çizildiği açıklamada, eylem planının 9 ana başlık altında toplandığı belirtildi. Söz konusu ana başlıklar ise şöyle; sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri.

Sınırda karbon düzenlemeleri kapsamında;

  1. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlere etkilerinin senaryolar bazında modellenerek sektör bazında çalışılması ve yapılması gereken eylemlerin belirlenmesi hedefleniyor.
  2. Karbon Düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkemiz yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek.
  3. Türkiye’nin uygun bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik çalışmalar kapsamında, AB’nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki pozisyonunu belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek.
  4. Türkiye’de bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik değerlendirme çalışmalarına paralel olarak, sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve ekonomik etkilerine yönelik çalışmalar yapılarak, artan maliyetlere yönelik destek mekanizmaları değerlendirilecek.
  5. Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre geliştirilecek.
  6. AB tarafından belirlenecek metodoloji/standartlar çerçevesinde belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve raporlamaya ilişkin teknik destek sağlanacak.

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planına” ilişkin genelge yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” oluşturulduğunu duyurdu. Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan genelgede Erdoğan şu bilgilere yer verdi; “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişikliler, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından büyük önem arz ediyor.”

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesini rica eden Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Eylem Planının uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu tesis edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Önceki İçerik“29 Haziran kararını olumlu bir başlangıç olarak görüyoruz”
Sonraki İçerikSanayi üretim endeksi yüzde 40,7 arttı