Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı 3. çeyrek İşgücü Maliyeti Endeksi’ni açıkladı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı 3. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve hizmet sektöründe yüzde 4,1 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 15,7 ile M (Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi (2010=100), 3. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2016

21812-img-1-307-06-12-2016-903204014111111111111111jpg

Saatlik kazanç

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2016 yılı III. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2, inşaat sektöründe yüzde 3,9 ve hizmet sektöründe yüzde 3,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 14,2 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi (2010=100), 3. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2016

21812-img-2-307-06-12-2016-225983215222222222222222jpg

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 5,6 ve hizmet sektöründe yüzde 3,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 28,2 ile M (Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi (2010=100), 3. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2016

21812-img-3-307-06-12-2016114149669233333333333333333jpg

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işgücü maliyeti endeksleri (2010=100), 2013-2016

21812-img-4-307-06-12-20165100170244444444444444444jpg