Mevcut durumda 3,7 milyar TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermaye, 10 milyar TL’ye yükseltilecek.

Türk Eximbank, 12 Ocak 2017 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul’unu yaparak, sermaye artırımlarını kolaylaştıracak kayıtlı sermaye sistemine geçti. Olağanüstü Genel Kurul’da Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar TL’ye çıkarıldı. Böylece mevcut durumda 3,7 milyar TL olan ve tamamı ödenmiş olan sermayesi, önümüzdeki dönemde 10 milyar TL’ye yükseltilecek.

Açıklamada şöyle denildi:

Türk Eximbank’ın sermaye yapısı daha da güçlendirilerek, ihracatçıların artan TL kredi talepleri de karşılanabilecektir. Ülkemizin ihracat ile büyüme hedefine daha etkin ulaşabilmesi için Türk Eximbank tarafından önemli miktarda kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Döviz kredilerinin kaynağını oluşturacak fonlar, Merkez Bankası reeskont kaynağını kullanarak ve uluslararası piyasalardan borçlanarak temin edilecek. Bu amaçla 2017 yılı içerisinde uluslararası piyasalarda tahvil ihracı, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslar üstü kuruluşlardan borçlanma ve ayrıca sendikasyon kredileri temini yoluna gidilecek. Öte yandan, TL kredilerinin en önemli kaynağı ise Türk Eximbank’ın kendi sermayesi olacaktır.