Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa Birliği’nde 7. sırada yer aldı.  Avrupa Birliği Sanayi Ürün Listesi’nde (PRODCOM) toplam 3.836 ürün çeşidi bulunuyor.

Avrupa Birliği ülkeleri üretim çeşitliliği bakımından karşılaştırıldığında, Almanya sanayi ürün listesindeki toplam 3.554 (yüzde 93) ürün çeşidi ile ilk sırada yer alırken, bunu 3.436 (yüzde 90) ürün ile Fransa ve 3.405 (yüzde 89) ürün ile İtalya izledi.

Listedeki ürünlerin 2.949’unu (yüzde 77) üreten Türkiye ise ürün çeşitliliğinde Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında 7. sırada yer aldı.

Avrupa Birliği sanayi ürün listesine göre ülkelerin ürün çeşitliliği oranı, 2015

Ülkemizde, toplam sanayi üretiminin yüzde 26,4’ü dayanıksız tüketim malı

İmalat sanayinde 2015 yılında üretilen ürünler Ana Sanayi Gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 45,8’ini ara malların, yüzde 26,4’ünü dayanıksız tüketim mallarının, yüzde 17,9’unu sermaye mallarının oluşturduğu görüldü.

Ana sanayi gruplarına göre ürünlerin oransal dağılımı, 2013 – 2015

Kaynak:
TÜİK, Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri
Eurostat, Prodcom İstatistikleri