5,5 milyon nüfusu ve kişi başına 37 bin 500 euro GSYİH’si bulunan Finlandiya, eğitim, basın özgürlüğü, şeffaflık gibi alanlarda dünya çapında yapılan sıralamalarda başı çekiyor. Yüzde 75’i ormanlarla kaplı olan ülkede orman endüstrisi oldukça gelişmiş durumda. 44 bin kişi istihdam eden sektör, 2014’te, 11,3 milyar Euro’luk (37,2 milyar TL) ihracat gerçekleştirdi. En büyük ihracat pazarları arasında Almanya, İngiltere, Rusya, ABD ve Çin yer alan sektör, ülkedeki en önemli sektör olma özelliğini koruyor.

Yemyeşil ormanları ve gölleri ile meşhur olan Finlandiya’nın nüfusu 5,5 milyonu buluyor. Çoğunlukla ülkenin güneyinde bulunan şehirlerde toplanmış olan nüfusun yarısı başkent Helsinki’de yaşıyor. Ülkenin en kuzeyinde bulunan ve ülke topraklarının yüzde 30’unu oluşturan ‘Lapland ’ bölgesinde ise nüfusun sadece yüzde 3’ü yaşıyor; bunun sebebi ise hayatı zorlaştıran hava şartları.Ülkenin enerji tüketiminin yüzde 25’i ahşap bazlı yakıttan karşılanırken, yüzde 23’ü petrolden, yüzde 18’i nükleer enerjiden, yüzde 10’u kömürden, yüzde 7’si doğalgazdan karşılanıyor. 2014 yılında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı ise 7,6 milyonu buldu.

Rusya ekonomisindeki sorunlar etkiliyor 
Finlandiya ekonomisinin 2008 yılında yaşanan küresel krizden bu yana sahip olduğu güçlü ve zayıf yönler de mevcut. Bu anlamda, özel borçlanmada aşırı bir yükselme olmaması, bankaların iyi bir durumda olması ve görece düşük kamu borcu güçlü yönler olarak sıralanırken, 2010’dan bu yana çalışma çağı nüfusundaki azalma ve Rusya ekonomisindeki sorunlar ve bu sorunların yansımaları, zayıf yönler olarak ortaya çıkıyor. Ülkenin ticaret partnerleri arasında Almanya, İsveç ve Rusya ilk sırayı çekiyor.

2014 yılı itibariyle kişi başına 37 bin 500 euro GSYİH’ya sahip olan ülkeden daha zengin olan 3 tane ülke bulunuyor; bu ülkeler İsveç, Danimarka ve Lüksemburg olarak sıralanıyor. Hizmet sektörü, yüzde 70 ile en geniş istihdamı sağlarken, istihdamın yüzde 27’si sanayi ve yüzde 3’ü tarımdan karşılanıyor.

Ülkenin % 75’i ormanlarla yüzde 10’u göllerle kaplı 
Orman endüstrisinin çok gelişmiş olduğu Finlandiya’da, ülkenin yüzde 75’i ormanlarla; yaklaşık yüzde 10’u ise göller ve nehirlerle kaplı. 44 bin kişi istihdam eden ve yenilenebilir hammadde kullanan orman endüstrisi sektörü, ülkedeki en önemli en önemli sektör olma özelliğini koruyor. Şu anda bir değişim içinde olan sektör, kağıt dışında yeni ürünler üretiyor, örneğin, ahşap bazlı yakıtların, fosil yakıtının yerine geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Sektör 2014’te 11,3 milyar euroluk ihracat gerçekleştirdi; en büyük ihracat pazarları arasında Almanya, İngiltere, Rusya, ABD ve Çin yer alıyor. Ülke, gemi sanayi bakımından da oldukça önemli bir konumda yer alıyor.

Bilinçli tüketici biyoekonomiyi gelişime yönlendiriyor 
2025’te Finlandiya’nın biyoekonomi konusunda model bir ülke olacağı belirtiliyor. Finlandiya’nın ormanları ‘yeşil altın’ olarak tanımlanıyor; bu anlamda, hem biyoekonomi ürünlerine dönüşebilecek yenilenebilir hammadde, hem iklim değişikliğine dur diyebilecek geri dönüşümlü ürün özelliği taşıyor. Orman ürünlerini kullananların sayısı her geçen gün artıyor.

Biyoekenomi sektörü, orman endüstrisi sektöründe ve diğer birçok sektörde pek çok yeni şirket ve iş olanağı yaratıyor. Böylece yeni ürünler ve katma değerli çözümler, yeni iş modelleri geliştiriliyor. Öncelikli olarak doğal kaynakların akıllıca kullanılması amaçlanıyor, böylece kaynaklar korunurken sürdürülebilirlik de sağlanıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise tüketicilerin bakış açısı. Bilinçli tüketici seçimleriyle bir fark yaratmak istiyor; tüketiciler iklim değişikliği ile mücadelede veya kaynakların korunmasındaki rollerinin farkındalar. Bu bakış açısıyla yenilenebilir materyallerden üretilen ürünleri tercih ediyorlar. Bu da sektörün sürekli gelişmesini sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi.

Finlandiya hakkında kısaca…
► 1917 yılında bağımsızlığını kazandı.
► 1955 yılında Birleşmiş Milletler’e katıldı.
► 1991 yılında The Linux kuruldu, ilk GSM araması yapıldı.
► 1995 yılında AB’ye üye oldu.
► 2008 yılında Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.
► 2009 yılında Angry Birds kuruldu.
► 2014 yılında eşcinsel evlilik onaylandı.
► Helsinki bölgesinde geri dönüşüm oranı yüzde 35 civarında.
► Finlandiya’da her 6 yetişkinden 1’i orman sahibi.

MİLLİ SEMBOLLERDEN BAZILARI… 
► Milli kuşu : Ötücü kuğu
► Milli böceği: Yedi noktalı uğur böceği
► Milli balığı: Levrek

Dünya sıralamasındaki yeri
► Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 1’inci.
► Transparency International tarafından 2014’te hazırlanan ‘Yolsuzluk Algı Endeksi’ne göre, şeffaflıkta Danimarka ve Yeni Zelanda’nın arkasından 3’üncü.
► Avrupa Komisyonu’nca yapılan çalışmalarda Finlandiya’nın ihracat ürünleri, AB ülkeleri içerisinde kalitesi en yüksek ürünler seçildi.
► Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık Küresel Cinsiyet Farkı raporunda cinsiyet eşitliğinde, İzlanda’nın arkasından 2’nci oldu.
► Eurostat tarafından yapılan ölçümlerde Finlandiya, AB ülkeleri arasında yasam kalitesi bakımından 1’inci seçildi.
► Küresel İnovasyon Endeksi’nde 4’üncü oldu.
► Çevresel Performans Endeksi’nde, Finlandiya, Avrupa’daki en temiz hava sıralamasında 1’inci oldu.

Kaynak: Dünya