678 sayılı KHK ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, yeni yatırım projeleri yanı sıra yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilecek.

Hükümetin, az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırmak, üretim ve ihracatı artırmak amacıyla öngördüğü cazibe merkezlerinin uygulama esasları OHAL kapsamında çıkarılan 678 sayılı KHK ile belirlendi. Cazibe merkezleri programı kapsamında verilecek destekler, Hazine bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası’na aktarılacak kaynaktan karşılanacak. Kalkınma Bankası, cazibe merkezleri programı kapsamında arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için bu kaynağı öncelikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına veya OSB tüzel kişiliklerine kullandırabilecek.

Devlet fabrika yapıp kiralayabilecek

OSB’lerdeki boş parseller veya Hazine arazileri üzerine anahtar teslimi fabrikalar yapılacak. Bunlar yatırımcılara kiralanabilecek. Anahtar teslimi fabrika binası yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği verilecek. Üretim birimlerini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyenlere nakdi taşıma desteği verilecek.

Bu illerde çağrı merkezi ve yeri yapımı için atıl vaziyetteki kamu binaları tahsis edilecek ve merkezler için enerji desteği sağlanacak.

Özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar üzerinde de anahtar teslimi fabrika binası yapımı desteği verilebilecek. Bunun için sözkonusu taşınmazların mülkiyetinin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine devredilmesi gerekiyor. Türkiye Kalkınma Bankası, kredilendirilen makine ve teçhizatı teminat olarak kabul edecek ve ek teminat aramayacak. Programdaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin teşviklerinden asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanabilecek.

Cazibe Merkezleri Programı’na dahil olan iller

► ELAZIĞ MERKEZLİ: Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl

► ERZURUM MERKEZLİ: Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt

► VAN MERKEZLİ: Van, Hakkari, Muş, Bitlis

► KARS MERKEZLİ: Kars, Ardahan, Iğdır

► DİYARBAKIR MERKEZLİ: Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak