Ana Sayfa Kapak Dosyası Yeni dönemde STK’ların gücü ve önemi

Yeni dönemde STK’ların gücü ve önemi

41
Group of business people joining together silver and golden colored gears on table at workplace

Covid-19 pandemisinin beklenmedik bir şekilde yarattığı yeni dönem sivil toplum kuruluşlarının bir taraftan gücünü ve önemini artırırken, diğer taraftan var olan mevcut sorunlarının ve sorumluluklarının üzerine, yenilerini ekledi. Bu sorunların çözümü için STK’ların aldığı aksiyonlar, ortaya koyduğu projeler, temsil ettikleri sektörle, kamu kurum ve kuruluşları arasında kurdukları köprü görevi her zamankinden çok daha büyük önem kazandı.

Yaygın olduğu toplumlarda sektörlere ilişkin sorunların çözülmesini hızlandıran, sektör ve kamu kurum-kuruluşları arasındaki köprü görevini üstlenen sivil toplum kuruluşları yılın son sayısında kapak konumuzu oluşturdu. Türk Dil Kurumuna göre; sivil toplum örgütleri, toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik olarak tanımlanıyor. Ancak günümüzde STK’lar bu tanımın çok daha ötesinde bir konumda. Gelişen ve değişen dünyada STK’ların görev tanımları, üstlendikleri sorumluluklar, temsil ettikleri sektörler ile ilgili fayda sağlama güçleri oldukça değişti.

Son olarak da 2020 yılında Türkiye’de görülen ve o günden bugüne yaşamın her alanını etkileyen ve bizleri alışkanlıklarımızdan çıkararak “yeni normale” adapte eden Covid-19 pandemisinin getirileri eklendi. Bir yandan STK’ların önemi arttı ancak diğer yandan da mevcutta var olan ve çözüm bekleyen sorunlara yenileri eklenmeye başlandı. Üzerine düşen misyonu yerine getirmeye odaklı, sorumluluklarının farkında olan STK’lar bu zorlu süreci hem kendileri için hem de sektörleri için fırsata çevirmeye çalışıyorlar.

Demokratik dengeler için STK’ların önemine vurgu yapıldı

Bu noktada biz de AİMSAD Dergisi olarak, pandeminin yarattığı yeni dönemden STK’ların nasıl etkilendiğini, ülkeler için STK’ların önemini, STK’ların daha da güçlenmesi için firmaların neler yapması gerektiğini ve gelecek yıl ile ilgili öngörülerini TEMSAD Genel Sekreteri Hayri Etci, POMSAD Genel Sekreteri Gökhan Sezer Türktan, TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri, İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit ve TİAD Başkanı Fatih Varlık ile konuştuk. Genel sekreterlerimiz ve başkanlarımız yönelttiğimiz dört soruya temsilcisi oldukları sektörleri baz alarak cevap verdiler ve kendi pencerelerinden hem sektörlerini hem de beklentilerini paylaştılar. Gerçekleştirdiğimiz röportajlarda ortak kanı, sektörlerin STK’ların çatısı altında birleşmelerinin çok büyük önem taşıdığı yönünde oldu. Bununla berabar STK’ların ülke ekonomilerinin belkemiği olduğuna, ülke politikalarına model oluşturduğuna ve demokratik dengeleri sağladığına dikkat çekildi.

Pandeminin getirdiği başlıca sorunlar

  • Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar.
  • Hammadde fiyatlarındaki artış.
  • Hammaddeye erişim zorluğu.
  • Artan gümrük fiyatları.
  • Fiziki fuar ve toplantıların gerçekleştirilememesi.
  • Sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması planlanan ziyaretlerin iptal edilmesi.
  • Kapanmalardan dolayı satış ve pazarlama faaliyetlerinde aksamalar yaşanması.
  • Uzaktan erişim ile iş süreçlerine adaptasyon.

2022’nin gündem maddesi: AB Yeşil Mutabakatı

Röportaj yaptığımız tüm STK’lar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılından oldukça ümitli olduklarını ifade ettiler. Pandemi sebebiyle iki yıldır düzenlenmeyen yurt içi ve yurt dışı fuarlarının, fiziki olarak organize edilecek olması da yine sektörlere haraketlilik kazandıracak gibi duruyor. Bunun yanı sıra STK’ların 2022 yılı için dikkat çektikleri bir diğer başlık AB Yeşil Mutabakatı. AB Yeşil Mutabakatı, enerji verimliliği ve teknolojik gelişmelerin satış rakamlarına olumlu etki sağlaması bekleniyor. Tabi ki burada firmaların üzerlerine düşenleri hızlı ve gerektiği şekilde aksiyon alması büyük önem taşıyor. Yeni yılla beraber STK’ların bu konularla ilgili sık sık çalışmalar yapacağını göreceğiz.

STK’ların görüşlerine devlet artık daha fazla önem veriyor

Dernekleşme Türkiye’de yeni bir kavram değil ancak yıllar içinde geçirdiği değişim göz ardı edilmemeli. Günümüzde devlet erkanı bir piyasaya dair bir karar alırken artık muhatabının o sektörü temsil eden STK’lar olduğunun çok net farkında. Sektörlerde bunun farkında olacak ki, Türkiye’de dernekleşme oranında her yıl artış yaşanıyor. Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) verilerine göre; Türkiye’de 121 bin 985 faal dernek bulunuyor. Yine aynı verilere göre; 25 bin 406 ile en fazla dernek İstanbul’da faaliyet gösteriyor. En az dernek ise Ardahan’da bulunuyor.

Önceki İçerikKadim ağaç yeniden düşünüldü – 2
Sonraki İçerik“Etkin çalışan STK’lar birçok sorunla boğuşan üreticiler için çok büyük bir fırsat”