Türkiye’de ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin en güçlü sesi haline gelen AİMSAD, 6 Haziran 2014 tarihinde kurulmuş genç bir dernek olmasına rağmen kısa zamanda çok büyük proje ve faaliyetlere imza attı. Sektördeki firmaları birbirleriyle tanıştırıp tek bir çatı altında buluşturan AİMSAD, 3 yıllık sürede bünyesindeki komitelerle yurt içi ve yurt dışı fuarlar, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk, basın-yayın, sektör tanıtımı, imalatçı ürün sınıflandırması ve sertifikasyonu gibi pek çok alanda çalışma yaparak sektöre yön verdi.

Ziyaretlerle ilişkiler güçlendi

AİMSAD gerek dernek tanıtımı gerekse sektör işbirliklerini kurmak ve geliştirmek adına ziyaret gerçekleştiriyor. Özellikle derneğin amaç ve faaliyetlerinin tanıtılması açısından Ankara ve İstanbul’daki devlet kurumlarına yönelik ziyaretler yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlikten oluşan heyetlerle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB ziyaretlerinde bulundu.  Ziyaretlerde AİMSAD, ağaç işleme makinesi sektörü ile ilgili bilgiler verilirken, öte yandan sektör sorunları ile ilgili temaslarda bulunuldu.

AİMSAD, sektörü il toplantılarında buluşturdu

Kuruluş amacını, faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini anlatmak için Türkiye çapında tanıtım toplantıları düzenleyen AİMSAD, sektörün bir araya gelmesinde çok büyük bir başarıya imza attı. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplamda altı kez İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara’da yapılan organizasyonlarla faaliyetleri hakkında bilgi veren AİMSAD, üye sayısını da 3 yıl içinde sürekli artırdı.

2016 yılındaki ilk “Üye ve Sektör Temsilcileri Buluşması” İzmir’de gerçekleşti. AİMSAD Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliği, 21 Nisan 2016 tarihinde İzmir’e bir seyahat gerçekleştirerek sektör temsilcileri ile buluştu. İzmir organizasyonu kapsamında yapılan 35. AİMSAD Yönetim Kurulu Toplantısı’nın yanı sıra Ege Bölgesi’nin farklı illerinden gelen sektör temsilcileriyle de bir araya gelindi.

‘AİMSAD Üye ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nın 2016 yılı ikinci adresi Bursa oldu. AİMSAD’ın 18 Mayıs 2016 tarihinde 37. Yönetim Kurulu Toplantısı’nın gerçekleştirildiği Bursa’da; toplantıya katılan firma temsilcilerine, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler verildi.

Ankara’da üyeleriyle iki kez buluşan AİMSAD, katılımcılara dünya ve Türkiye’deki ağaç işleme makineleri pazarındaki mevcut durum ve pazardaki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ankara Sektör Temsilcileri buluşmalarında ayrıca ihracattaki hedefler, sektörün sorunları ve bu alanda yapılması gerekenler konuşuldu.

AİMSAD, sektörle ilgili toplantıların aktif katılımcısı oldu

Sektördeki sorunların ele alınıp çözüm üretilmesine yönelik birçok platformda AİMSAD da görüş bildirerek, sektörün gelişimine destek oldu. AİMSAD, bu toplantılardan biri olan 26-29 Kasım 2015 tarihleri arasında Orman Mühendisleri Odası’nca düzenlenen 2023’e Doğru 3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu’nda, katılımcı olarak yer aldı. Sempozyumdaki oturumlardan birinde konuşmacı olan Orman Endüstri Mühendisi ve AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Arıcı, AİMSAD’ı temsilen gerçekleştirdiği sunumda sektörün sorunlarına ve çözüm önerilerine değindi ve sektör istatistikleri ile  AİMSAD faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sektörün, ikinci el makine ithalatını masaya yatırdığı 17 Haziran 2016 tarihindeki toplantının  katılımcılarından biri de AİMSAD oldu. 2016/1 sayılı İthalat Tebliği içerisinde İkinci Kısım, Birinci Bölüm’de yer alan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler ile ilgili konuları kapsayan toplantıya, AİMSAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol ve Genel Sekreter Arif Onur Kaçak katıldı. Orman Sanayi İş Adamları Derneği (ORSİAD) Gazetesi tarafından 25 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen “Orman Sanayi Sektörünün Geleceği Forumu 2016” başlıklı organizasyonda ise, AİMSAD adına Arif Onur Kaçak konuşmacı olarak yer aldı. Kaçak’ın AİMSAD’ı temsil ettiği bir başka organizasyon, Orman Mühendisleri Odası (OMO) İstanbul Şubesi’nin 24 Ekim 2016 tarihinde yaptığı “Ahşabın Tasarım Serüveni” başlıklı uluslararası katılımlı sempozyum oldu. Kaçak, sempozyumda sektörün genel durumuna kısaca değinip yerli makine üreticilerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptı. Ayrıca Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi’nin, sektörün güncel gelişmelerini görüşmek üzere 18 Ekim 2016, 17 Ocak 2017 ve 10 Mayıs 2017 tarihlerinde bir araya geldiği toplantıların katılımcılarından biri yine AİMSAD’tı.

Üye olduğu kurumlara yenileri ekleniyor

2015 yılı Ekim ayı itibarıyla 50 üyeye ulaşan AİMSAD, yurt içi ve yurt dışında sektörün temsiline yönelik birçok çalışma yaptı. AİMSAD, kuruluşunun ardından 2014 yılı sonunda öncelikle Avrupa Ağaç İşleme Makine Üreticileri Federasyonu’na (EUMABOIS) üye oldu ve EUMABOIS’in 2016 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ayrıca AİMSAD, sektörünün en büyük çatı meslek örgütü olan EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyesi de oldu. Temsil ettiği AİMSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 3 yıl boyunca sürdürecek. AİMSAD 2019 yılında Türkiye’de yapılması planlanan EUMABOIS Genel Kurulu’na da ev sahipliği yapacak.

EUMABOIS üyeliğinin ardından AİMSAD’ın sırasıyla TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, Orman, Kağıt ve Mobilya Teknik Komitesi (ORKAMOTEK), Makine Sanayi Sektör Platformu, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) ve TSE-Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayi Ayna Komitesi üyelikleri gerçekleştirildi.

Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi’ne (ORKAMOTEK) “doğal üye” statüsü ile kabul edilen AİMSAD, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirli süreler ile düzenlenen ORKAMOTEK toplantılarına katılım sağlayarak ağaç işleme makine ve yan sanayisi sektörünü bu önemli komitede temsil ediyor. Makina Teknik Komitesi’ne ise (MAKTEK) 24 Aralık 2015 tarihinde yapılan Ankara’daki toplantısında ilk kez gözlemci üye olarak katılan AİMSAD, 5 Aralık 2016’da yapılan MAKTEK toplantısında asil üyeliğe kabul edildi.  AİMSAD, 4 Şubat 2015 tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalar ve TOBB Başkanlığı’ndan 2016 yılı Mart ayında gelen davet üzerine; 2016 yılı Mart ayı sonu itibariyle TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi üyesi oldu.

22 Şubat 2016 tarihinde MAKFED’e gözlemci statüsü ile üye olan AİMSAD, MAKFED Tüzüğü’nde yer alan, en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı sebebiyle, 2017 yılı Haziran ayına kadar MAKFED faaliyetlerini gözlemci üye statüsü ile takip etti. AİMSAD, bu süre zarfında MAKFED’in birçok toplantısına katılım sağladı. Altı kez gerçekleştirilen Genel Sekreterler toplantılarına AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreter Arif Onur Kaçak katıldı. Gelecek planlarının ele alındığı, projelerin konuşulduğu MAKFED Genel Sekreterler Toplantılarının 3’üncüsüne ise AİMSAD ev sahipliğinde yaptı. AİMSAD’ın İstanbul’daki Dernek Merkezi’nde 21 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen MAKFED 3. Genel Sekreterler toplantısında, makine sektörünün sorunlarına yönelik tespitler masaya yatırıldı. Toplantıda bu sorunlara yönelik üye derneklerin çözüm önerileri de ele alınarak, bir kitapçık haline getirilmesi görüşüldü.

Mesleki eğitime destek

AİMSAD; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İŞKUR işbirliği ile tasarlanan “Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” projesinin en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi için oluşturulan proje kapsamında Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol’un İTO tarafında hamisi olarak destek veriliyor. Bu amaçla AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi üyeleri, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi kapsamında Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol’un İTO tarafında hamisi olduğu okula gerçekleştirilen ziyarette, okul müdürü, branş öğretmenleri ile tanışma imkanı bulan AİMSAD Heyeti tarafından, okul ile ilgili yapılan sunumun akabinde mevcut bina ve teknik alt yapı incelendi. AİMSAD, Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli Projesi kapsamında; Teknolojik İşbirliği, Deneyim Paylaşımı ve İstihdam Odaklı İşbirliği konularında çalışmalar yapacak.

AİMSAD’ın iftar yemeğine her yıl katılım artıyor

AİMSAD kurulduğu ilk yıldan beri düzenlediği ve geleneksel hale gelen “İftar Yemeği” organizasyonu ile sektörü her yıl bir araya getiriyor. Organizasyona; AİMSAD Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliği ile AİMSAD üye firma temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından önemli isimler, odalardan ve sektör derneklerinden temsilciler ile sektörel basın mensupları katılım gösteriyor.

AİMSAD ev sahipliği ve REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. desteğiyle Cemile Sultan Korusu’nda Şehzade Restoran’da gerçekleştirilen iftar yemeği organizasyonlarına, sektörün her yıl daha artan ilgisi dikkat çekiyor. 2 Temmuz 2015 tarihinde yaklaşık 100 konuğun katıldığı iftar yemeğinin ikincisi 23 Haziran 2016 tarihinde yapıldı. İkinci “İftar Yemeği” organizasyonuna ilgi, geçen yıldan çok daha fazla oldu. İftar yemeğine İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden 140’a yakın sektör temsilcisi ve konuk katıldı. Bu yıl 20 Haziran tarihinde üçüncüsü gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği ise 170’e yakın konuğun katılımıyla sektörün yine buluşma noktası oldu.

Ayna Komitesi, sektörün standartlarının takipçisi…

AİMSAD 29 Mayıs 2015 tarihinde sektördeki standardizasyon konusundaki eksikliği giderme yönündeki çalışmalarına başladı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan görüşme ve yazışmalar sonuç verdi. Bu bağlamda, TSE’nin üyesi olduğu Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) teknik komitelerinden ISO/TC 39 ve ISO/TC 39/SC 4 çalışmalarını takip etmek üzere yeni bir ayna komite kuruldu. 1 Şubat 2016 tarihi itibariyle faaliyete geçen ve teknik adıyla “MTC 161 – ISO/TC 39 “Takım tezgahları ve ISO/TC 39/SC 4 – Ağaç İşleme Makineleri” olarak bilinen Ağaç İşleme Makineleri ve Yan Sanayi Ayna Komitesi; AİMSAD önderliğinde ve Makine İmalatçılar Birliği ile İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi işbirliği ile oluşturuldu. MTC 161 Takım Tezgahları altında faaliyet gösteren SC4 Ağaç İşleme Makineleri Ayna Komitesi, Başkan ve Başkan Vekili seçimi ve diğer komite faaliyetlerini görüşmek üzere 24 Şubat 2017 tarihinde AİMSAD ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcisi Öner Bahadır ve Ferhat Arslan tarafından uluslararası sektörel standardizasyonun oluşturulma süreçlerinde söz sahibi olmanın önemi ifade edildi.

AİMSAD’ın enerjisi, Ağaç İşleme Makinesi Fuarı’na güç kattı

AİMSAD’ın kurulması, TÜYAP İstanbul Ağaç İşleme Makinesi Fu-arı’nda sektörün temsiliyetini ve etkinliğini de artırdı. 2015 yılından bu yana REED-TÜYAP Fuarcılık ev sahipliği ve AİMSAD desteğiyle düzenlenen Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları, derneğin gücüyle birlikte her yıl daha çok ziyaretçi ve katılımcı ağırlıyor. AİMSAD ile bir adım daha öne taşınan Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları, 2015 yılında 120 bin metrekarelik alanı kapsayan toplam 14 salonda gerçekleşti ve fuarda 111 ülkeden 65 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Bir sonraki yıl ise 22-26 Ekim tarihleri arasında AİMSAD desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleşen fuarlar, 30 ülkeden 861 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 103 ülkeden toplamda 71 bin 581 ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. 2016 yılındaki fuarlara AİMSAD üyesi 48 firma, stantları ve en yeni ürünleriyle katılım gösterdi.

AİMSAD fuarda tanıtım çalışmalarını da eksik etmedi. Ana fuaye ve 13. holde oluşturulan AİMSAD Lounge Salonları’nda firmaların yerli ve yabancı misafirleri ağırlandı. Stantta ayrıca dergi, katalog ve hol planı dağıtımı da yapıldı.

İZWOOD ile sektör, fuar rotasını Anadolu’ya çevirdi

AİMSAD’ın de destekleriyle İstanbul TÜYAP’taki fuarın ardından Anadolu’da fuar organize etme fikrinden yola çıkılarak düzenlenen İZWOOD 2017 Fuarı, 8-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Fuarİzmir Uluslararası Fuar Merkezi, Gaziemir/İzmir’de yapıldı. Fuar, 9 ülkeden 103 firma ve firma temsilciliğine, 9670 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl sektörün en önemli tedarik noktalarından biri olan İZWOOD Fuarı’na, 40 şehirden ve 33 ülkeden alım heyeti katılım sağladı. Sektörün önde gelen yerli ve yabancı firma ve firma temsilciliklerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen fuarda; Almanya, İsrail, İtalya, Polonya, Singapur, Slovenya, Tayvan, Türkiye ve ABD’den gelen katılımcı firmalar 5 gün boyunca ürünlerini tanıtma ve sergileme imkânı buldu.

AİMSAD’tan anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi…

AİMSAD ve TÜYAP işbirliğinde bu yıl ilk kez İzmir’de düzenlenen İZWOOD 2017 Fuarı, çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yaptı. Fuar alanına AİMSAD öncülüğünde yaklaşık 1000 metrekarelik bir alana üretim bandı kuruldu ve makineler İzmir’de Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde kalan çocuklar için dolap üretti. Dört gün boyunca son teknoloji, yüzde 100 yerli malı makinelerle iki farklı ebatta 100 adet dolap üretildi ve bu dolaplar fuarın son günü AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol ve TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim  Tanğlay’a teslim edildi.

Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli, sektörde bir ilk oldu

Sektördeki en son yeniliklerin sergilendiği İZWOOD, aynı zamanda AİMSAD’ın organize ettiği panel ve etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Eğitim kurumları ile sektör arasındaki etkileşimin artırılması ve sektörel eğitimin eğitmenlerden öğrencilere doğru yayılımının gerçekleşmesinin amaçlandığı Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli, 11 Nisan 2017 tarihinde fuarizmir alanında düzenlendi. Ağaç İşleme Teknolojileri Paneli, AİMSAD Eğitim ve Satış Sonrası Hizmetler Komitesi’nin ilk etkinliğini ve projesini oluşturdu. Sektöre eğitim veren kurumların sanayideki son gelişmeleri, sektörün başı çeken ihtiyaçlarının neler olduğu gibi konuları takip edebilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen panel, üniversite ve yüksekokullarla birlikte işbirliği yapılarak hayata geçirildi. Ülkenin dört bir tarafındaki üniversitenin orman fakülteleri, ağaç işleme, mobilyayla ilişkili bölümlerinden ve meslek yüksek okullarından 100’e yakın öğretim görevlisinin davet edildiği panele, katılım oldukça yüksek oldu. Panel, sektörün eğitim ve sanayici ayağının bir araya geldiği katılımı en yüksek organizasyonlarından biri olarak gerçekleşti. Öğretmenlerin konuşulan konuları ve bilgileri öğrencilere aktarması için video çekimlerinin de yapıldığı panelde, tüm oturumlar kayıt altına alındı.

AİMSAD, yurtdışı fuarlarda sektörü başarıyla temsil ediyor

AİMSAD, katıldığı yurt dışı fuarlarla sektörün yurtdışındaki yüzü oldu. Kurulduğu tarihten itibaren yurt dışı fuarların yakın takipçi durumundaki AİMSAD, katıldığı fuarlarla hem üyelerinin destekçisi hem de sektörün dünyadaki temsilcisi olma görevini başarıyla yerine getirdi.

11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ligna 2015 Fuarı, AİMSAD’ın katılım sağladığı ve sektörü temsil ettiği ilk yurt dışı fuarı oldu. “Yeni En İyi” sloganıyla çıkış yapan AİMSAD,  Ligna 2015 Fuarı’na gösterdiği aktif katılımla Türkiye’nin ve AİMSAD üye firmalarının etkin tanıtımına başarıyla imza attı. 13’ü AİMSAD üyesi toplam 31 firmayla fuara damgasını vuran Türkiye ağaç işleme makineleri sektörü, 2015 yılında 2 bin metrekare olan Türk firma katılımını 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Ligna fuarında 3 bin metrekareye çıkardı. Türk ağaç işleme makine sektörü, bu yıl AİMSAD önderliğinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen dünyanın önde gelen ağaç işleme teknolojileri fuarı Ligna’ya dev katılım göstererek sektörün gücünü dünyaya yansıttı. Türkiye, fuara katılan ve en son teknolojilerini sergileyen 35 firma ile bu yıl en dikkat çeken ülkelerden biri olurken, 3 bin metrekare alanla geçen yıla göre en çok büyüme gösteren ülke oldu.

24-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilen WOODEX Fuarı’na da katılan AİMSAD, 31 Ocak-3 Şubat 2016 tarihleri arasında 14’üncüsü düzenlenen İran WOODEX Fuarı’na Reed TÜYAP ile birlikte ortak stantla katılım sağladı. AİMSAD, 6-9 Şubat 2017 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilen 8. Woodexpo Ağaç İşleme Makine Fuarı’na da REED TÜYAP ile birlikte ortak stantla katıldı.

4-6 Nisan 2016 tarihleri arasında 11’incisi düzenlenen Ortadoğu’nun en büyük ahşap ve ahşap makineleri endüstri ticaret fuarı Dubai Wood-Show Fuarı’na da REED TÜYAP ile birlikte ortak stand ile katılım gösteren AİMSAD, İtalya’nın Milano kentinde 24-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen Xylexpo Fuarı’nda Türk ağaç işleme makineleri ve yan sanayisini başarıyla temsil etti. AİMSAD, yaptığı görüşmelerin yanı sıra kurduğu stantta fuar katılımcılarına sektör hakkında bilgi vermek için AİMSAD’ın üye kataloğunu, tanıtım broşürleri ve dergisini dağıttı.

Yurt dışı fuarlara yönelik katılımlarını hız kesmeden sürdüren AİMSAD, 24-27 Ağustos 2016 tarihleri arasında Amerika’nın Atlanta şehrindeki IWF 2016 Fuarı’na, 13-16 Eylül 2016 tarihleri arasında Polonya’nın Poznan şehrindeki DREMA 2016’ya ve 20-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Rusya Ekaterinburg’da düzenlenen Lesprom Ural Fuarı’na da katıldı.

Son olarak, Türk ağaç işleme makine sektörü, AİMSAD önderliğinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen dünyanın önde gelen ağaç işleme teknolojileri fuarı Ligna’ya dev katılım göstererek sektörün gücünü tüm dünyaya gösterdi. Türkiye, fuara katılan ve en son teknolojilerini sergileyen 35 firma ile bu yıl dikkatleri üzerine çekerken, 3 bin metrekare alanla geçen yıla göre en çok büyüme gösteren ülke oldu.

AİMSAD, kurumsal dergisiyle sektörün sesi oluyor

AİMSAD’ın bünyesindeki üyelerinden almış olduğu güçle sektördeki nitelikli yayın eksikliğini gidermek amacıyla Temmuz-Ağustos 2015 itibarıyla AİMSAD Dergisi’ni yayınlamaya başladı. İki ayda bir sektörle buluşan ve aralıksız 13 sayıdır sektörün sesi olan AİMSAD Dergisi, dernek üyelerinin başarı ve sorunları ile sektör hakkındaki görüşlerini yansıtıyor.

AİMSAD, sektördeki iletişimi güçlendirmek adına diğer bir önemli çalışmayı internet haberciliği ile sağladı. İnternet sitesinde sektör bilgi ve haberlerinin yanı sıra üyelerin güncel tanıtım yazıları, ürün bilgileri yer alıyor.  Ayrıca tüm bilgiler İngilizce olarak da bulunuyor. İnternet sitesinde, dergide yer alan güncel gelişmelerin yanı sıra; aynı zamanda derginin online ve PDF versiyonlarını da takip edebilmek mümkün.

Bunların yanı sıra AİMSAD, basın kuruluşlarıyla derneğe ve yapılan faaliyetlere ilişkin haber çalışmaları gerçekleştiriyor. Hazırlanan basın bültenleri ile tüm Türkiye’ye basın bülteni servisi yapıyor ve çok güzel geri dönüşler alınıyor. Ulusal ve yerel basın kuruluşlarına gönderilen basın bültenleri ile AİMSAD, sektör ve ağaç işleme makinesi sektörünün tanıtımına çok önemli katkı sağlıyor.

AMİSAD, üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve tanıtımını yapmak için her yıl Üye Kataloğu’nu güncelliyor. İlki 2015 Mayıs ayında yayımlanan Üye Kataloğu, yeni üye olan firmaların bilgilerinin de eklenmesiyle 2016 yılı Nisan ve 2017 yılı Mayıs ayında tekrar yayımlandı. Üyelerin detaylı bilgi ve ürün bilgilerinin yer aldığı Üye Kataloğu, Türkçe-İngilizce olmak üzere 5 bin adet basıldı. Kataloğun AİMSAD Dergisi’yle gönderiminin yapılmasının yanı sıra yurtdışı fuarları ile İstanbul ve İzmir Ağaç İşleme Fuarı’nda dağıtımı sağlanıyor.

AİMSAD üyelerine katma değer yaratan büyük proje

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD), üyeleri arasında işbirliğini ve dayanışmayı artırma hedefiyle hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Sektörde uluslararası ve ulusal olarak yerli imalatçıyı korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve pazarda güvenilirliği artırmak adına hazırlanan yeni işbirliği projesi için AİMSAD bünyesinde yapılan çalışmalarda son aşamaya yaklaşıldı.

AİMSAD İmalatçılar Komitesi tarafından ortaya konulan projeye göre, dernek üyeleri kendi talepleri doğrultusunda AİMSAD onaylı imalatçı akreditasyonu yaptırabilecek. Bu akreditasyon sonucu AİMSAD Sertifikası, komitenin belirlediği ağaç işleme makine ve yan sanayisi imalatçı kriterlerine uygun olan tüm üyelere verilebilecek. Akreditasyon ile birlikte tasarım çalışmaları süren AİMSAD imalatçı logosu ve etiketi, imalatçıların ürettiği makinelerin üzerinde yer alacak. Böylelikle firma, imalatçı olduğunu belgelemiş olacak. AİMSAD üyesi imalatçılara ulusal ve uluslararası pazarda ayrıcalık kazandıracak bu uygulamayla, imalatçı firmalar AİMSAD gücünü de ürünlerinin arkasına almış olacak.