AİMSAD, MAKFED Tüzüğü’nde yer alan en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı sebebiyle 2017 yılı Haziran ayına kadar MAKFED faaliyetlerini gözlemci üye statüsü ile takip edecek. MAKFED’in üye sayısı, AİMSAD’ın da katılımıyla 17’ye ulaştı.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği’nin (AİMSAD), 22 Şubat 2016 tarihinde Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’na (MAKFED) gerçekleştirdiği ziyaret ve MAKFED Genel Sekreteri Dr. Süfyan Emiroğlu’na iletilen talep neticesinde, Federasyon Yönetim Kurulu’nun aynı tarihli kararı ile MAKFED’e gözlemci statüsü ile üye oldu. AİMSAD, MAKFED Tüzüğü’nde yer alan en az üç yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı sebebiyle 2017 yılı Haziran ayına kadar MAKFED faaliyetlerini gözlemci üye statüsü ile takip edecek, daha sonra tam üyelik başvurusunda bulunacak.

2014 yılında Türk makine sanayisinin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için, makine imalat sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak amacıyla 14 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan MAKFED’in üye sayısı, AİMSAD’ın da katılımıyla 17’ye ulaştı. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Adnan Dalgakıran, Başkan Yardımcılığı’nı ise Kutlu Karavelioğlu’nun yürüttüğü MAKFED’de, Yönetim Kurulu çatısı altında TEVİD, PAGDER, AYSAD, TARMAKBİR, KBSB, TEMSAD ve İMDER yer alıyor.

MAKFED’in kuruluş amacı ile ilgili olarak bilgi veren MAKFED Genel Sekreteri Dr. Süfyan Emiroğlu, Federasyon olarak amaçlarının başında, Türk makine imalatı sektörünün diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına; makine sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasına katkı sağlamanın geldiğini söyledi. Sektörün yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamayı amaçladıklarını dile getiren Emiroğlu, “Ayrıca sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla, dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ile sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyemizde toplamak istiyoruz.” dedi.

AİMSAD, MAKFED Genel Sekreterler toplantısına katıldı

AİMSAD, gözlemci üye olmasını takiben MAKFED’in 15 Mart 2016 ve 3 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Genel Sekreterler toplantılarına katılım sağladı. İlki 15 Mart 2016 tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “Genel Sekreterler Toplantısı”na, AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreteri Gamze Taşpolat Altınyay ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur Kaçak katıldı. Toplantıda OAİB, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu ve MAKFED Genel Sekreteri Dr. Süfyan Emiroğlu tarafından yapılan açılış konuşmaları ve 17 katılımcı dernek temsilcisinin sırayla kendilerini ve derneklerini tanıtmalarının ardında; MAKFED’in çalışma usulleri, mevcut çalışmaları ve gelecek dönem projeleri, ortak gündem maddeleri ve sektör sorunları, olası çözüm ve yol haritaları, iş ortaklıkları ile stratejik ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İkincisi 3 Mayıs 2016 tarihinde MAKFED’in yeni ofisinde gerçekleştirilen “Genel Sekreterler Toplantısı”na,  AİMSAD’ı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Arif Onur Kaçak katılım sağladı. Makine sektörünün sorunlarına yönelik tespitlerin aktarıldığı toplantıda, bahis konusu sorunlara yönelik üye dernek çözüm önerilerinin ele alınarak, bir kitapçık haline getirilmesi görüşüldü.  Bunun yanı sıra, toplantıda, MAKFED’in gerçekleştirmeyi planladığı eğitim ve belgelendirme çalışmaları ile uluslararası faaliyetler gibi birçok konu da ele alındı.

MAKFED tarafından Mayıs ayı sonunda 2 günlük bir çalıştay gerçekleştirilmesi ve bu çalıştay ile daha somut adımların atılması hedefleniyor. Planlanan çalıştayda, üye derneklerin bugüne kadar yaptıkları ve halihazırda yürütmeye devam ettikleri projeler ile ilgili tecrübe paylaşımında bulunmaları amaçlanıyor. Somut gelecek planlarının yapıldığı, projelerin konuşulduğu MAKFED Genel Sekreterler Toplantıları, düzenli aralıklarla Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmeye devam edecek.