Dünya Turu

Batı Avrupa’nın küçük ve refah ülkesi

Batı Avrupa’nın küçük ve refah ülkesi

Türkiye’den 26,6 kat küçük yüzölçümü, İstanbul’dan 1,3 kat düşük nüfusu ile Batı Avrupa’nın en refah ülkelerinden biri olan Belçika, köklü tarihi, ithalata dayalı ekonomisi ve keyifli bir tatil vaat eden dokusu ile pek çok açıdan tercih edilesi bir ülke.

Belçika, resmi adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa’da bulunan ve Avrupa Birliği’ne üye bir ülke. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındıran ülke, 30 bin 528 kilometrekarelik bir alanda 11,4 milyon nüfusa sahip. Küçük bir ülke olan Belçika’yı, Türkiye’nin bazı illeri ile kıyaslayınca daha net anlayabiliriz: İstanbul’un yüzölçümü 5 bin 343, nüfusu 15,52 milyon; Ankara’nın yüzölçümü 24 bin 521, nüfusu 5,445 milyon ve Konya’nın yüzölçümü 38 bin 873 ve nüfusu 2,18 milyon.

Halkın büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı ülkenin Kuzeybatıda Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunuyor. Belçika Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda ile komşu. Belçika, 3 temel coğrafi bölgeye sahip: Anglo-Belçika Havzasına ait kuzey-batı kıyı ovaları, merkez plato ve Güneydoğu Hersiniyen orojenik kuşağının parçası olan Ardennes araziler. Ocak ayında ortalama en düşük sıcaklık 3 °C iken haziran ayında ortalama en yüksek sıcaklık 19 °C. Ortalama yağış şubat ve nisan aylarında 54 milimetre ile temmuz ayında 78 mm arasında değişiklik gösteriyor.

Yoğun tarım, kentleşme, ulaşım ve sanayi talepleri arasında denge kurmayı başarabilen yoğun nüfuslu bir ülke olan Belçika, hammaddeyi ciddi oranda ithal ederek üretiyor ve bu malların büyük bir ihracat hacmi bulunuyor.

Alçak Ülkelerden biri

Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı bir halk olan Belgae’lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul’ün en kuzeyindeki Gallia Belgica’dan geliyor. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarihsel olarak Benelüks’ten daha büyük bir alanı kaplayan Alçak Ülkeler diye anılıyor. Orta Çağ’ın bitiminden 17’inci yüzyılın başlarına kadar ticari ve kültürel açıdan bir refah merkezi olan ülke, 16’ıncı yüzyıldan 1830’daki Belçika Devrimi’ne kadar Avrupa güçleri tarafından birçok savaşa sahne oldu ve Avrupa’nın savaş alanı olarak tanımlandı. Bu unvanı, 1’inci ve 2’inci Dünya Savaşı ile güçlendi.

Milattan önce 1’inci yüzyılda Romalılar, bölgedeki yerli kabileleri mağlup etti ve bölgede Gallia Belgica ilini kurdu. Kavimler Göçü sonrasında, bölgenin yönetimi Franklar tarafından Merovenj Hanedanı’na devredildi. 8’inci yüzyılda Frankların yönetimini Karolenj İmparatorluğu devraldı.

Önce Hollanda Krallığı’nda birleştiler

Milattan önce 1’inci yüzyılda Romalılar, bölgedeki yerli kabileleri mağlup etti ve bölgede Gallia Belgica ilini kurdu. Bu tarihten sonra çeşitli ülkelerin yönetiminde kalan ülke, çeşitli savaşlara ev sahipliği yaptı.  Fransız Devrimi Savaşları’ndaki mücadeleyi takiben, Alçak Ülkeler-Prince-Bishopric of Liège gibi sözde Habsburg kurallarının asla bulunmadığı bölgeleri de içeren-I. Fransız Cumhuriyeti tarafından bölgedeki Avusturya egemenliği kırılarak ilhak edildi. 1815’te I. Fransa İmparatorluğu’nun dağılmasıyla, Alçak Ülkeler Birleşik Hollanda Krallığı adı altında yeniden birleşti.

Üniter devletten federal devlete…

1830 Belçika Devrimi, Katolik ve tarafsız Belçika’nın Geçici Hükûmet ve Ulusal Kongre altında bağımsızlığını ilan etmesine yol açtı. 1831’de I. Léopold’ün kral olarak atanmasından sonra Belçika, parlamenter bir sisteme sahip bir monarşi oldu. Kralın hakları başta sınırlı olsa da 1893’te Belçika Genel Grevi’nden sonra erkekler için genel oy hakkı (1919’a kadar çoğul oylamayla), 1949’da ise kadınlar için oy hakkı tanındı. Bağımsızlığın üzerine ülke hevesle Endüstri Devrimi’ne katıldı ve 20’inci yüzyıl boyunca Afrika’da birçok koloni kurdu. 20’inci yüzyılın ikinci yarısına ise bir yandan Felemenkler ve Frankofonlar arasındaki çatışma, diğer yandan Flaman ve Valon Bölgeleri arasındaki eşit olmayan ekonomik gelişme damgasını vurdu. Bu hala devam eden çatışmalar, ülkede üniter devlet yapısından federal devlete doğru bir dizi reformun yapılmasına neden oldu.

AB’nin kurucu üyelerinden

Belçika, NATO’ya kurucu ülke olarak katıldı ve Hollanda ve Lüksemburg ile birlikte Benelüks grup devletlerini kurdu. 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun altı kurucu ülkesinden biri olan Belçika, 1957’de Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşunda yer aldı. Daha sonra en önemli yönetim organlarına ev sahipliği yaptığı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi’ni de içeren şimdiki Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden oldu. Temel olarak 1962-63 yıllarında tanımlanan 4 dil alanı  ve 1970, 1980, 1988 ile 1993’teki Belçika anayasasındaki ardışık revizyonlar 3 düzeyde politik güce ayrılmış tek bir federal devlet kurdu.

Kıta Avrupası’nda Endüstri Devrimi’ne öncülük

Belçika, 19’uncu yüzyılda Endüstri Devrimi’ne katılan ilk kıta Avrupası devleti. Liège ve Charleroi’deki hızlı gelişen demir ve çelik üretimi ve 20’inci yüzyılın ortalarında Sambre–Mass vadisinde gelişen sanayi, 1830-1910 arasında Belçika’yı dünyanın en gelişmiş 3 ulusundan biri yaptı. Buna karşın 1840’larda Flaman Bölgesi’ndeki tekstil endüstrisinde ciddi bir kriz oluştu ve bölge 1846-50 arasında bir kıtlık yaşadı.

2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra Gent ve Anvers şehirleri, kimya ve petrol endüstrisinde hızlı bir gelişme yaşadı. 1973 ve 1979 petrol krizleri, ekonomiyi resesyona soktu ve bu durum demir-çelik endüstrisinde daha az rekabete katılan ve üretimde ciddi düşüş yaşayan Valonya’da daha uzun sürdü. 1980’ler ve 1990’lar boyunca, ülkenin ekonomik merkezi kuzeye doğru kaydı ve bugünün kalabalık Vlaamse Ruit bölgesine yerleşti.

İthal ürünlerinin başında gıda ve makine geliyor

Küreselleşmiş ekonomisi ve ulaşım altyapısı, Avrupa’nın geri kalanıyla entegre olan Belçika’nın ileri derecede endüstrileşen bölgenin kalbindeki konumu, 2007’de dünyanın en büyük 15’inci ticaret ülkesi olmasına yardımcı oldu. Ekonomi, işgücü, yüksek gayri safi milli hasıla ve kişi başına yüksek ihracatla karakteristikleşti. Belçika’nın ana ithal ürünleri gıda ürünleri, makine, işlenmemiş elmas, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, giyim ve aksesuar ve tekstil ürünleriyken ana ihraç ürünleri otomobil, gıda ürünleri, demir ve çelik, işlenmiş elmas, tekstil, plastik, petrol ürünleri ve demirdışı metaller. Ülkenin başlıca ticaret ortakları ise Almanya, Hollanda, Fransa, ABD, İngiltere.

2019 yılında Belçika ile Türkiye’n ticaret hacmi 6 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleşti. Belçika, 2019 yılında, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ve en çok ithalat yaptığı 15’inci ülke oldu. 2002-2018 yılları arasında Türkiye’den Belçika’ya yapılan doğrudan yatırımların toplamı 335 milyon dolara ulaşırken, 2019’da 557 bin 435 Belçikalı turist, Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkler en kalabalık gruplardan biri

Belçika Felemenkler, Fransızlar ve Almanlardan oluşuyor. 3 bölgeye ayrılan ülke Flaman, Valon ve Brüksel başkent bölgesine sahip.  Ülke nüfusunun çoğunluğunu Belçika vatandaşları oluşturuyor. Bunun dışında en kalabalık gruplar sırasıyla İtalyanlar, Fransızlar, Hollandalılar, Faslılar, İspanyollar, Türkler ve Almanlar. Ülkede Cermen ve Latin dünyası arasında bir sınır oluşturan Belçika’da Felemenkler tarafından Felemenkçe, Valonlar tarafından Fransızca ve küçük bir Alman grup tarafından Almanca konuşuluyor.

Ulaşım rahat ve hızlı

Belçika küçük bir ülke olmasının yanı sıra tarihi ve zengin tarihi eserleri ile gezilecek birçok alan sunuyor. Belçika’da Ortaçağ ve Art-Nouveau tarzı mimarilerinin yanı sıra, kırsal kesimlerde sık ormanlarla kaplı tepeler ve kumlu plajlar gibi birçok imkan sunuyor. Küçük bir ülke olan Belçika’da bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürmüyor. Ulaşım ağı oldukça rahat ve hızlı işletiliyor. Şehir aralarında genel olarak tren ağı önde gelirken, şehir içi ulaşımda otobüs, tramvay ve metro ağı en iyi seçenekler arasında. Bisiklet her yerde kiralanabilir ve bisikletin kiralamanın yaygın olması ülkeyi tanımak için oldukça iyi bir fırsat sunuyor.

Avrupa’nın en ünlü meydanı Grand Place

Brüksel’in en ünlü, en güzel ve en hareketli meydanı Grand Place’ı farklı kılan en önemli özellik 3 mimari tarz olan barok, gotik ve 14’üncü Louis’in bir arada kullanılarak yapılmış olması. Meydanın çevresindeki sokaklara yiyecek içecek isimlerinin verilmesinin nedeni, meydan inşa edildiğinde burada yiyecek içecek satışının yapılıyor olması. Grand Place’de görkemli mimari eserlerin inşa edilmesi, Fransız Devrimi’nin ardından mümkün oldu. Gece-gündüz kalabalık olan meydan günümüzde konser ve sosyal, kültürel organizasyonlar için kullanılıyor. Burada yer alan restoranların büyük kısmı Türk ve Yunan kökenli ve bu da dünya mutfağının seçkin örneklerini tadabileceğiniz anlamına geliyor.

Grand Place’e özgün olan şeylerden biri hava güzel olduğunda burada kurulan çiçek pazarıdır. Grand Place Meydanı’nda görebileceğiniz kısım ve eserlerden bazıları 15. yüzyıldan kalma ünlü Hotel Ville, kral evi olarak bilinen Maisondu Roi, Le Renard lonca evi, Tapis de Fleurs çiçek halısı, olarak sayılabilir. Şehrin en ünlü eserlerinden ve sembollerinden olan Manneken Pis (İşeyen Çocuk Heykeli).

Kraliyet Sarayı

Kraliyet Sarayı daha yeni olmasına rağmen oldukça görkemli bir yapı. Şehrin en ünlü yerlerinden biri 1958 Dünya Fuarı’ndan günümüze kalmış olağanüstü çelik yapı olan Atomium. Belçika şehirlerinin en popüleri olan Bruges kasabası, 14’üncü yüzyılda, Altın Çağı’nda ortaya çıkan mükemmel mimarisi ile Eski Şehir Merkezi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.  Geçmişte Kuzey Avrupa’nın en zengin şehirlerinden biri olan Ghent burada bulunuyor. Antwerp Belçika’nın moda, kulüp, sanat ve elmas bakımından en sıcak noktası. Yürüyüş, bisiklet ve kamp içinse Ardennes sıkı ormanlar, mağaralar ve uçurumlar sunuyor.

Belçika yaz aylarında çok büyük turist akınlarına uğruyor. Bunu göze alırsanız gitmek için en doğru zaman yaz mevsimi. Ancak kışı seviyorsanız, donmuş kanallar ve karlarla süslenmiş tarihi eserleriyle kış mevsimi sizin için doğru karar.

Sektör için ihracatta hedef pazar olabilir

Türkiye, 2018 yılı verilerine göre Belçika’ya ağaç işleme makineleri sektöründe toplam 326 bin dolarlık ihracat yapıyor. 2017’de bu rakam 363 bin dolardı. Belçika’nın 2017’de 145 milyon 337 bin dolar olan sektör ithalatı ise, yine 2018 verilerine göre, toplamda 163 milyon 408 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 2018’deki toplam ihracatı ise 102 milyon 511 bin dolar. Türkiye’nin Belçika’ya ihracatında başlıca ürünler Planya, Freze veya Keserek Kalıplama Makineleri, Delik Açma veya Zıvanalama Makineleri ve Testere Makineleri. Belçika’nın ağaç işleme makineleri sektöründe en çok ithalat yaptığı ürünler ise Testere Makineleri, Çeşitli Makine İşlemlerini Bu İşlemler Arasında Alet Değiştirmeden Yapan Makineler ve Planya, Freze veya Keserek Kalıplama Makineleri.


takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com