Ana Sayfa Özel Röportajlar “Destekler daha hızlı ve daha rekabetçi ürünlerle global pazarda olmamızı sağlayacak”

“Destekler daha hızlı ve daha rekabetçi ürünlerle global pazarda olmamızı sağlayacak”

242
Google search engine

Belga Yatırım Sahibi Fatih Alp Yıldırım, İhracat Destekleri Hakkında Kararı’nda yapılan değişiklikler ve eklenen yeni maddeler hakkında bilgi verdi. İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesi amacına yönelik güncellemeler yapıldığına değinen Fatih Alp Yıldırım, “Bu desteklerle var olan imalat gücümüz artacak. Ayrıca destekler daha hızlı ve daha rekabetçi ürünlerle global pazarda olmamızı sağlayacak” diye konuştu.

İhracatçılar için büyük önem arz eden İhracat Destekleri Hakkında Kararı hakkındaki sorularımızı yanıtlayan Belga Yatırım Sahibi Fatih Alp Yıldırım önemli değerlendirmelerde bulundu. Kararda yer alan birçok maddeyi tek tek ele alan Yıldırım; “Güncellenen destekler, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasına yönelik giderleri kapsamakta” diye konuştu.
Yeni düzenlemeler ile desteklerin TL bazında verilecek olmasını da değerlendiren Yıldırım, “Önemli olan ihracat desteklerinin USD veya TL bazlı olması değil, firmalarımız tarafından ne kadar kullanılabildiğidir” ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Destekleri Hakkında Kararı genel hatlarıyla değerlendirebilir misiniz?

İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması, firmaların ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajının kazandırılması için sadeleştirilerek yeni ilave destekler eklenmiş ve   Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni  düzenlemeler yapılmıştır.

Genel düzenlemeler:

1- Destek unsurları şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına yönelik olarak bölümlendirilmiştir.

2- Yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70, yüzde 75 gibi çeşitli destek oranları yeni dönemde yüzde 50 ya da yüzde 75 olarak düzenlenmiştir.

3- Dolar olarak belirlenen tüm destek üst limitleri Türk Lirasına çevrilmek suretiyle bazılarında destek üst limiti düşürülmüştür.

4- İhracatçı sayımızın artırılması ve ihracatın tabana yayılması hedefiyle Yeni Nesil Destekler tasarlanmıştır.

5- Karar doğrultusundaki uygulamalar kapsamında hukuka aykırı iş ve işlemlerin gerçekleştiğinin tespiti halinde destek başvuru dosyasını askıya alma, yasal işlem başlatma, yasal işlem sonucunda başvuru dosyasın reddetme veya destek kapsamından çıkartma gibi olayın koşullarına uygun farklı yaptırımlar  düzenlenmektedir.

6- Karar, uygulamaya ilişkin tüm usul ve esasları belirleme, mücbir sebep durumları veya  performans değerlendirmesi ile hedef ülke stratejileri doğrultusunda ilave destek oranı vermeye ve koşullarına uygun uyarlamalar yapma konusunda Bakanlığa yetki vermektedir.

DESTEK PROGRAMI BAZINDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

1- Pazara giriş belgeleri desteği: Tüm sektörlerden ihracatçı firmalarımızın değişen koşullar ve zaman içinde oluşan taleplerine karşılık vermek üzere şirketlerin ilgili ülkelerin ulusal mevzuatı veya uluslararası mevzuat çerçevesinde resmi kurum ve kuruluşlara yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olarak yapılan kayıt, izin ve ruhsatlandırma işlemlerine ilişkin harcamaları da eklendi.

2- Yurt dışı fuar desteği: İhracatın tabana yayılması hedefine yönelik olarak KOBİ niteliğinde firmaların daha yüksek oranda ve yıllık bazda daha fazla sayıda fuara katılımlarına destek sağlanması suretiyle fuarlara katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanmış. Ayrıca, organizatör tanıtım faaliyetlerinin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenen potansiyeli yüksek fuarlarda tanıtım faaliyetleri daha yüksek oranda desteklenmesi öngörülmekte, ikili iş görüşmesi faaliyetleri organizatör tanıtım desteği kapsamına alınmakta, böylece daha etkin fuar organizasyonlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

3- Yurt içi fuar desteği: Daha nitelikli yurt içi fuarların kapsama alınması amacıyla desteklenecek yurt içi fuarların kriterleri güçlendiriliyor.

4- Pazar araştırması desteği: Şirketlerin tüm destek programlarından yararlandırılması ve yeni desteklere yönlendirilebilmesi amacıyla destek programı sayısına sınırlama getirildi.

5-Birim kira desteği: Şirketlerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak adına paylaşımlı ofisler birim tanımına eklenmek suretiyle bunlara ilişkin üyelik aidatı da destek kapsamına alındı.

6- TURQUALITY/Marka desteği: Program kapsamına girdikten sonra satılan markalara ilişkin markayı geliştireceği ve program kapsamında gerçekleştireceği projeleri tamamlayacağına ilişkin taahhüt alınması, takip edilmesi, aksi durumda çıkarılması ile satın alınmış olan yabancı markaların program kapsamında desteklenmemesi ile destek kapsamına alınmış olanların kapsamdan çıkarılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

YENİ DESTEKLER:

1- Pazara giriş projesi hazırlama desteği: Hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren bir ihracat yol haritası hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi öngörülüyor.

2- Çok kanallı zincir mağaza desteği: Müşteri, marka, perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan şirketlere yönelik marka tescili/yenileme/koruma pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum/dekorasyon ile franchise giderleri desteği sağlanmasını teminen yeni bir destek mekanizması geliştirildi.

3- İhracat konsorsiyumları desteği: Özel sektörde bulunan kısıtlı yetişmiş insan kaynağının ülke sathındaki ihracatçılarımıza destek sağlamasıyla sürdürülebilir ihracat artışı ve ihracatın tabana yayılması hedeflerine ulaşmak amacıyla ihracat konsorsiyumlarının desteklenmesi öngörülüyor.

“İHRACATIMIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ARTIŞININ SAĞLANMASI İÇİN GÜNCELLEMELER YAPILMIŞ”

  • Kararda yer alan maddeler ihracatçıların beklentilerini karşılayacak mı?

Güncellenen destekler, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasına yönelik giderleri kapsamakta. İhracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesi amacına yönelik güncellemeler yapılmış.

“KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ KONUSU OLDUKÇA ÖNEMLİ”

  • Oldukça geniş kapsamlı bir karardan söz ediyoruz. Buradaki en dikkat çeken maddeler hangisi? Neden?

Küresel tedarik zinciri konusu; son dönemdeki siyasal, ekonomik vb. koşullar nedeniyle ve özellikle coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’yi en iyi alternatif tedarik pazarı olarak konumlandırmış. Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine, ekipman, donanım, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test, analiz, ürün doğrulama giderleri iki yıl süresince yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek. Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

“BU DESTEKLERLE VAR OLAN İMALAT GÜCÜMÜZ ARTACAK”

  • Bu karar, gerçekten ihracatçı firmaların yurt dışı pazarlarını çeşitlendirmede ellerini güçlendirecek mi?

Bu desteklerle var olan imalat gücümüz artacak. Ayrıca destekler daha hızlı ve daha rekabetçi ürünlerle global pazarda olmamızı sağlayacak.

“İHRACAT DESTEKLERİNİN USD VEYA TL BAZLI OLMASI DEĞİL FİRMALARIMIZ TARAFINDAN NE KADAR KULLANILABİLDİĞİ ÖNEMLİ”

  • Söz konusu destekler meblağ olarak yeterli mi? TL cinsinden verilen destekler döviz kuruna çevrildiğinde ihracatçının yurt dışı faaliyetlerine katkı sağlayabilecek mi?

İhracat desteklerinin USD veya TL bazlı olması değil firmalarımız tarafından ne kadar kullanılabildiği önemli. Geçen dönemlere baktığımız zaman çok başarılı örnekler olmasına rağmen genel olarak desteklerin yeterli düzeyde kullanılmadığını görüyoruz. Asıl, konu ihracat destekleri konusunda firmalarımızın ve özellikle imalatçı KOBİ’lerimizin ihracat standartlarında üretim yapmalarının sağlanması konusunda bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi.

Önceki İçerik“18 TL’nin üzerinde seyreden piyasada verilen rakamların ihracatçının beklentilerini karşılaması zor görünüyor”
Sonraki İçerikBalkan yarımadasındaki ticari ortak: Sırbistan