Sektörel Haberler

Türkiye’de nakit ödeme alışkanlığı ilk sırada

Türkiye’de nakit ödeme alışkanlığı ilk sırada

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen yılın eylül-ekim döneminde Türkiye’de nakit kullanım alışkanlıklarını anlamaya ve nakdin ödeme yöntemleri içindeki önemini incelemeye yönelik yaptığı Nakit Kullanım Alışkanlıkları Anketinin sonuçları açıklandı.

TCMB tarafından yapılan Nakit Kullanım Alışkanlıkları Anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre; Türkiye’de kredi kullanımı artsa da nakit kullanımı hala önceliğini korumaya devam ediyor. Ankete Türkiye genelini temsilen, 26 alt bölgede yer alan illerden seçilmiş hanelerden 16-65 yaş arası 1.200 kadın ve 1.200 erkek katıldı. Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, 25-39 yaş grubunun payı yüzde 33,9 ile öne çıkarken, katılımcıların yaş ortalamasının 38,9 olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 54,3’ü ücretli çalışan olup yüzde 47,4’ü üçüncü gelir grubundayken, yüzde 46,1’i düşük eğitim ve yüzde 56,2’si düşük finansal okuryazarlık4 seviyesinde.

Anket sonuçlarına göre; bireylerin yüzde 32,3’ü gelirinin tamamını nakit olarak, yüzde 30,3’ü ise tamamını banka hesabı üzerinden elde ediyor. Gelirinin tamamını veya çoğunluğunu nakit olarak elde edenlerin oranı yüzde 55,1. Eğitim düzeyi arttıkça geliri nakit olarak elde etme oranı da azalıyor. Anket sonuçlarına göre olağan bir günde cüzdanda taşınan medyan para miktarı 150 TL. Demografik özelliklere göre cüzdanda taşınan ortalama para miktarı da değişiyor. 40-54 yaş grubu, kendi hesabına çalışanlar, yüksek eğitim ve yüksek gelir düzeyine sahip kişiler gün içinde cüzdanlarında daha fazla nakit taşıyor. Bunun yanında yüksek finansal okuryazarlık düzeyine sahip bireylerin cüzdanlarında daha az nakit taşıdığı görülüyor.

Eğitim seviyesi arttıkça nakit kullanımı azalıyor

Sonuçlar, ATM’den veya bankadan bir defada çekilen nakit para tutarının medyan olarak 500 TL iken, ortalamada 963 TL olduğunu gösteriyor. Bu tutar; emekliler, 55-64 yaş arasındakiler, en yüksek gelir grubundakiler ve yüksek finansal okuryazarlık seviyesindekiler için daha fazla. Bireyler kendilerini harcamalarda “çoğunlukla nakit kullanan” olarak tanımlıyor Ödeme yöntemlerine göre kendini tanımlama şekilleri demografik özelliklerine göre farklılık gösteriyor. Kendini “çoğunlukla nakit kullanan” olarak tanımlama, 16-24 yaş ve 65 yaş üstü gruplarda daha yaygınken, kendi hesabına çalışanlarda diğer meslek gruplarına göre, daha düşük oranda. Ayrıca, eğitim düzeyi ve gelir seviyesi arttıkça kendini “çoğunlukla nakit kullanan” olarak tanımlayanların oranı azalıyor.


takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com